Aktualności

Polsko-niemieckie konsultacje energetyczne z OZE w tle

Polska i Niemcy będą blisko współpracować w zakresie pakietu zimowego w kontekście planowanych w najbliższych miesiącach dyskusji na forum UE. Pakiet obejmuje 8 projektów legislacyjnych UE

Drewno niepełnowartościowe. Co to właściwie znaczy?

Od kilku lat sformułowanie „drewno niepełnowartościowe” jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Pytanie tylko: co oznacza? Dziś prawo dopuszcza jedynie drewno niepełnowartościowe do produkcji „zielonej energii”

Opinie

Co dalej z wysokosprawną kogeneracją?

Prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii, która jest kontynuowaniem wsparcia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, odsunęły w czasie dyskusje nad systemem wsparcia wysokosprawnej

Przegląd Rynku

Poznańska jakość w pracach leśnych

Firma Pozlift z Poznania jest producentem sprzętu wykorzystywanego w gospodarce leśnej. Do produkcji przyczep oraz żurawi leśnych stosuje stal walcowaną termomechaniczną, która gwarantuje długą, bezawaryjną

Kocioł Easypell

Kocioł rusztowy. Ciśnienie pracy 3 bar w układzie zamkniętym. Regulacja podciśnienia spalin, nie wymaga stosowania pompy kotłowej i zaworu trójdrogowego. Automatyczne odpopielanie rusztu talerzowego oraz

Góra