Problemy inwestorów na drodze do własnej biogazowni

Z satysfakcją obserwujemy dynamiczny rozwój projektów biogazowni rolniczych, mogących przetwarzać lokalnie wytwarzane odpady, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności gospodarowania zasobami. Jednak na drodze do budowy biogazowni rolniczej inwestora czekać może wiele niespodzianek, zwłaszcza natury formalnej. Z całą pewnością rozwój instalacji biogazowych wpisuje się w projekt realizacji celu OZE wyznaczony na rok 2020. Biogazownie rolnicze stają…

czytaj więcej »

Dla kogo wsparcie na zakup zbiorników na gnojowicę?

Do 28 stycznia 2020 roku ARiMR przyjmowała będzie wnioski od rolników. Tych którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej…

czytaj więcej »

304 mln zł dofinansowania na biomasę i biogaz

NFOŚiGW

Prawie 304 mln zł unijnego dofinansowania przeznaczone zostaną na wysokosprawną kogenerację. Środki z NFOŚiGW pozwolą zrealizować takie projekty jak m.in. budowa elektrociepłowni na biomasę w Runowie Pomorskim, biomasowego bloku energetycznego w Lublinie czy biogazowni rolniczych w miejscowościach Lutol, Iłówiec Wielki i in. NFOŚiGW poinformował, że  wsparcie w wysokości prawie 304 mln złotych otrzyma 41 przedsięwzięć na rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Całkowity koszt…

czytaj więcej »

Lista wytwórców biogazu rolniczego jest coraz dłuższa!

Rośnie lista wytwórców biogazu rolniczego w Polsce. W rejestrze prowadzonym przez KOWR jest ich już 93. Ostatniego wpisu dokonano 20 grudnia 2019 roku. Zarejestrowano wówczas firmę Ekolog Kujawski w Radojewicach. Wszystko, co musisz wiedzieć o biogazie. Kliknij i sprawdź! Z rejestru wytwórców biogazu rolniczego wynika, że aktualnie w Polsce funkcjonują 103 biogazownie, a kilka z nich nie tylko wytwarza energię elektryczną z biogazu…

czytaj więcej »

Rząd Indii dofinansuje powstanie ponad 100 biogazowni

Rząd Indii dofinansuje powstanie ponad 100 biogazowni. Ich funkcjonowanie ma zapobiec spalaniu ściernisk. Rząd Indii poinformował, że planuje wybudowanie 140 biogazowni na terenach rolniczych, by rozwiązać problem spalania ryżowych ściernisk. Każdej zimy tysiące rolników rozniecają ogień, wysyłając ogromne kłęby dymu w niebo i zanieczyszczając środowisko. Palenie ściernisk to działanie od dawna wpisanie w rolnictwo. W ten sposób, z powodu braku maszyn, przygotowuje…

czytaj więcej »