Biogaz w oczyszczalniach ścieków. Jak to dzisiaj wygląda?

Biogaz w oczyszczalniach ścieków

Mimo, iż gospodarka biogazowa w oczyszczalniach ścieków (OŚ) oferuje szereg pozytywnych efektów o wymiarze środowiskowym, energetycznym oraz ekonomicznym, Polska wydaje się nie w pełni wykorzystywać ten potencjał. Jakie są korzyści z produkcji biogazu w OŚ i czego potrzeba, aby rozwinąć krajowe biogazownie oczyszczalniane? REKLAMA Biogaz w oczyszczalniach ścieków Biogaz w oczyszczalniach ścieków a gospodarka o obiegu zamkniętym Osady ściekowe (pozostałość procesu biologicznego oczyszczania…

czytaj więcej »

Mikro i małe biogazownie rolnicze w Polsce to szansa!

Mikro i małe biogazownie

Osiągnięcie neutralności klimatycznej – głównego celu Zielonego Ładu – wymaga takiej przebudowy gospodarki, która pozwoli do 2050 roku zredukować w Europie emisję gazów cieplarnianych do poziomu tzw. zero netto. Realizacja tego celu wymagać  będzie zwiększenia udziału OZE, w tym biogazowni oraz ograniczenia tempa wzrostu zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym wprowadzeniu ostrzejszych regulacji dotyczących emisji z sektorów przemysłu, transportu i rolnictwa. REKLAMA Mikro…

czytaj więcej »

Biogaz tworzy bardzo silny związek z lokalną społecznością

biogaz

Biogaz, ze względu na sposób jego wytwarzania i zagospodarowania, tworzy bardzo silny związek z lokalną społecznością. Spośród wszystkich źródeł OZE to właśnie biogaz ma największy potencjał w zakresie współpracy z samorządami i społeczeństwem. REKLAMA Instalacja biogazowa może stać się ważnym elementem infrastruktury. Biogazownie w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa środowiskowego poprzez utylizację metanu wydobywającego się na składowiskach odpadów czy wspomaganie…

czytaj więcej »

Prawie 30 mln zł na przedsięwzięcie „Innowacyjna biogazownia”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy prawie 30 mln zł na przedsięwzięcie "Innowacyjna biogazownia". Projekt realizowany jest w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu. I ma usprawnić dekarbonizację polskiej energetyki, a tym samym skrócenie łańcucha dostaw paliw kopalnych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce poprzez projekt "Innowacyjna biogazownia" w ciągu trzech lat zrewolucjonizować polski sektor biogazowy. Jakich biogazowni potrzebujemy w Polsce? Ministerstwo Aktywów Państwowych…

czytaj więcej »

Jest zgoda Komisji Europejskiej na przedłużenie aukcji OZE

aukcje OZE

Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia dla producentów OZE o 6 miesięcy, czyli do 31 grudnia 2021 roku. REKLAMA Obowiązujący system aukcyjny, zatwierdzony przez KE 13 grudnia 2017 r., był przewidzianyod 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2021 r. -Pozytywna decyzja KE to dodatkowy czas dla przedsiębiorców na przygotowanie ofert do przyszłorocznych aukcji OZE. Mam…

czytaj więcej »