Czy odbudowa Ukrainy może wzmocnić polskie przedsiębiorstwa?

ukraińska farma wiatrowa

Odbudowa Ukrainy stała się tematem kongresu Common Future zorganizowanego na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jednym z istotnych tematów dyskusji poruszanych podczas wydarzenia, stała się energetyka. 8. Kongres Biogazu 14-15 grudnia w Warszawie Energetyczne plany Ukrainy Przestrzenią dla rozmów o energetycznej przyszłości Ukrainy stał się panel pt. "Suwerenność energetyczna Ukrainy – nowe źródła mocy. Efektywność energetyczna, energia odnawialna, wykorzystanie wodoru, połączenia z krajami UE". Już…

czytaj więcej »

Słownik pojęć ważnych w branży biogazowej

Słownik pojęć

Przestawiamy słownik pojęć ważnych w branży biogazowej. Biogaz, biogazownia rolnicza, fermentacja metanowa, substrat czy mikroinstalacja. Sprawdź, co jeszcze powinieneś znać! BIOGAZ Gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów (art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii). BIOGAZ ROLNICZY Gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych,…

czytaj więcej »

Biogaz a biometan, czyli jak uszlachetnić ten pierwszy?

biogaz a biometan

Biogaz a biometan to niezwykle ważne zagadnienie. Dalsze wykorzystanie potencjału biogazu i jego uszlachetniania do biometanu (bio-CH4) jest z pewnością nieodzownym elementem w dążeniu do neutralnej klimatycznie Europy. Ostatnimi czasy wzrasta zainteresowanie ciekłym metanem otrzymywanym z biogazu (bioLNG), który stanowi doskonałe ekologicznie rozwiązanie dla transportu. Przed skropleniem, metan z biogazu musi zostać odseparowany i oczyszczony. Biogaz oczyszcza się w biogazowniach do…

czytaj więcej »

Sprzeciw nadal trwa, a projekty leżą odłogiem

sprzeciw biogazownia rybnik

Polskie społeczeństwo wciąż nie przekonało się do projektów biogazowych. Rybnik to kolejne miasto, w którym sprzeciw mieszkańców blokuje inwestycję w wytwarzanie zielonej energii. Rybnik mówi: nie Miejska spółka Subregionalne Centrum Zielonej Energii stworzyła projekt, w ramach którego powstałoby nowoczesne centrum zarządzania odpadami. Elementem tej inwestycji miała stać się biogazownia, jednak rosnący opór mieszkańców sprawia, że plany mogą zostać pokrzyżowane. Obiekt miałby stanąć w…

czytaj więcej »

RadGas od ABSL to technologia przyszłości

RadGas

Wyjątkowość technologii RadGas opiera się na wykorzystaniu gazyfikacji do przetwarzania odpadów na biometan i biowodór, jednocześnie wychwytując dwutlenek węgla, który powstaje jako gaz uboczny. To autorska technologia brytyjskiej firmy Advanced Biofuel Solutions Limited. Zerowa emisja gazów cieplarnianych przy jednoczesnej produkcji biometanu i biowodoru? Technologia ABSL gwarantuje wszechstronność i może okazać się przełomem w sektorze produkcji zrównoważonych biopaliw. – Gazy są zatłaczane do…

czytaj więcej »