„Chcemy, aby w całej Polsce powstawały kolejne ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru” zapewnił Ireneusz Zyska podczas podpisania umowy między NFOŚiGW a spółką Promet-Plast na budowę ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru w Gaju Oławskim. NFOŚiGW dofinansuje projekt kwotą ponad 13 mln złotych.

Stacja tankowania wodoru

Stacja tankowania wodoru będzie zlokalizowana w miejscowości Gaj Oławski i powstanie dzięki środkom z programu „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”, który może otworzyć nowe możliwości dla sektora transportu publicznego i indywidualnego. Na projekt NFOŚiGW przeznaczy ponad 13 mln zł. Za realizację odpowiedzialna jest spółka Promet-Plast, działająca w branży medycznej i sektorze energetycznym. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 31 marca 2025 r.

Reklama

W Polsce od kilku tygodni działa już pierwsza stacja tankowania wodoru, zlokalizowana w Warszawie przy ul. Tango. Niemniej jednak, zgodnie z zapowiedziami pełnomocnika rządu ds. OZE, jest plan na więcej.

– Stajemy w obliczu kluczowego wyzwania, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, a równocześnie potrzeby zapewnienia powszechnego dostępu do infrastruktury tankowania paliw alternatywnych (…) Chcemy, aby w całej Polsce powstawały kolejne ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru. – mówił Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. – Poprzez wsparcie, określone w warunkach programu, możliwa jest budowa takich stacji wodorowych, jak ta w Gaju Oławskim. 


Czytaj też: Pierwszy w Polsce kocioł wodorowo-tlenowy przeszedł z powodzeniem testy funkcjonalne


Stacja w Gaju Oławskim

Stacja wyposażona zostanie w 3 dystrybutory posiadające po 1 punkcie tankowania. Jeden o ciśnieniu 700 bar i dwa o ciśnieniu 350 bar, co pozwoli na tankowanie pojazdów różnego typu (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, wózki widłowe, itp.).

Zakładana maksymalna dzienna możliwość tankowania wodoru w stacji to 1 200 kg/dzień. 

Liczba oraz rodzaj punktów tankowania zostały dostosowane do specyfiki lokalizacji oraz natężenia ruchu generowanego w ich okolicach, co zapewni optymalizację wykorzystania budowanej w ramach projektu infrastruktury tankowania. 

Obecnie realizowana jest rozbudowa infrastruktury zakładu o część związaną z produkcją, magazynowaniem oraz przetwarzaniem wodoru, jako nośnika energii, która zostanie uruchomiona do 31.07.2023 r. Budowana instalacja wodorowa składa się z zespołu urządzeń służących przetwarzaniu energii elektrycznej pochodzącej z własnych źródeł wytwórczych OZE na czysty wodór, który jest sprężany i magazynowany w zbiornikach wysokociśnieniowych służących jako magazyn energii. Następnie wodór jako nośnik energii jest podawany do układu kogeneracyjnego, gdzie w wyniku spalania paliwo wodorowe zamieniane jest na energię elektryczną oraz energię cieplną wykorzystywaną w procesie absorpcji. 


Czytaj też: 8. Kongres Biogazu 14-15 grudnia w Warszawie


Powstająca infrastruktura

Powstającą infrastrukturę wodoru, która będzie wykorzystywana na cele związane z zapewnieniem wodoru do stacji tankowania, stanowią: Elektrolizer typu PEM do produkcji wodoru w procesie elektrolizy. Elektrolizer o mocy 5MW wraz niezbędnymi instalacjami pomocniczymi, o wydajności nominalnej 1000 Nm3/h (90 kg/h). Układ sprężania wodoru do ciśnienia 500 bar. Magazyn wodoru w zabudowie kontenerowej o ciśnieniu wodoru równym 500 bar. Pojemność nominalna magazynu wynosi 35m3. Posiadana jednostka wytwórcza, w skład której wchodzi elektrolizer o mocy 5 MW pozwala na produkcję około 90 kg wodoru na godzinę. Roczny poziom produkcji (przy założeniu czasu pracy elektrolizera na poziomie 8 000 h) wynosi 720 000,00 kg wodoru. Wodorowa jednostka kogeneracyjna generować będzie zapotrzebowanie na wodór w ilości około 83 kg/h, co przy produkcji na poziomie 90 kg/h, pozwoli uzyskać nadwyżkę produkcji w wysokości 7 kg/h. Nadwyżka ta daje możliwość wyprodukowania i zmagazynowania na cele stacji tankowania wodoru 56 000,00 kg wodoru/rok.. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 31 marca 2025 r.

– Wspierając budowę stacji tankowania wodoru tworzymy wygodną i dostępną alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii. Stacje umożliwiają użytkownikom łatwe i wydajne tankowanie wodoru, dając impuls rozwojowi pojazdów napędzanych tą technologią – podsumował Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW.

Akademia inwestora biogazowego:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE