Biometanownia to instalacja składająca się z tradycyjnej biogazowni, produkującej biogaz (czyli mieszaninę dwutlenku węgla i metanu) oraz modułu oczyszczającego biogaz do biometanu. Pierwsza część instalacji jest analogiczna jak dla tradycyjnej biogazowni, produkującej energię elektryczną i opiera się o takie same dostawy substratów, natomiast moduł oczyszczający może się różnić w zależności od planowanego kierunku zagospodarowania biogazu.

Reklama

Oddzielenie dwutlenku węgla od metanu realizowane jest najczęściej za pomocą procesów membranowych lub na płuczkach. Wydzielony metan w postaci gazowej może być kierowany do sieci gazowej, bądź sprężany do zbiorników (bio-CNG). Biogaz można również skraplać w niskich temperaturach, wówczas otrzymuje się bio-LNG. Paliwa te stanowią zamienniki 1:1 paliw otrzymywanych z tradycyjnych źródeł, ale dzięki bilansowo zerowej emisji dwutlenku węgla, mogą znacząco się przyczynić do „zazielenienia” działalności gospodarczej, np. poprzez obniżenie śladu węglowego. Oddzielony w przedstawionych procesach dwutlenek węgla nie jest odpadem i może również zostać zagospodarowany np. do hodowli roślin, syntez chemicznych czy do celów spożywczych.


Biometan – wszystko, co musisz o nim wiedzieć!


Dla kogo biometanownia?

Podobnie jak w przypadku biogazowni, biometanownia także jest propozycją skierowaną do inwestorów, którzy będą w stanie zapewnić stałą dostawę substratów oraz oczywiście będą w stanie ponieść dość wysokie koszty inwestycyjne.

Urządzenia do oczyszczania/uszlachetniania biogazu stanowią dodatkowy koszt inwestycyjny. Szacuje się, że czyszczarka membranowa to koszt ok. 2 – 3 milionów euro. Zatem ta odmiana biogazowni zawęża grono potencjalnie zainteresowanych osób. Ze względu na koszty budowy, szacuje się, że instalacje do produkcji gazowego biometanu są opłacalne dla mocy 1 MW lub większych, a dla skraplania – od 2,5 MW. Powoduje to konieczność zapewnienia stałych dostaw dużej ilości substratów, w celu utrzymania ciągłego ruchu instalacji, stąd wskazane jest tu współdziałanie inwestora z lokalnymi podmiotami (rolnikami, zakładami przetwórczymi, mięsnymi itp.) i podpisanie długoterminowych umów na dostawy.

Dodatkowo przyszli inwestorzy w biometanownie będą musieli borykać się z problemami administracyjnymi oraz technicznymi związanymi z przyłączeniem ich instalacji sieci gazu ziemnego. O ile w tej chwili często buduje się biogazownie rolnicze o mocy do 0,5MW, dla których nie trzeba przeprowadzać długotrwałej oceny oddziaływania na środowisko, tak dla biometanowni, ze względu na jej większą wydajność, taka procedura będzie obowiązkowa.

Jeszcze trudniejsze (w stosunku do przyłączenia do sieci elektrycznej) może być uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej, ze względu na małą dostępność tych sieci i konieczność włączania się w wysokociśnieniowych odcinkach sieci. Obecnie w Polsce nie ma ani jednej funkcjonującej biometanowni.

Z drugiej strony dla biometanowni szacuje się uzyskiwanie wyższych przychodów niż dla biogazowni produkującej tę samą ilość biogazu. Dla biometanowni są dostępne również programy dofinansowań, w tym dedykowane specjalnie dla biometanu. Możliwa też jest etapowa realizacja inwestycji, tj. najpierw budowa biogazowni o mniejszej mocy, a potem jej rozbudowa na większą moc (wydajność) i zmiana sposobu zagospodarowania biogazu z produkcji energii elektrycznej na produkcję biometanu.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Materiał promocyjny przy współpracy Biogas System S.A.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE