Wspólna polityka na rzecz gazu jest kluczowa w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, a unijni decydenci stawiają kolejne kamienie milowe na drodze do tego celu. Nowe rozporządzenie sprawi, że państwa członkowskie już niedługo zaczną wspólnie kupować gaz, a także ureguluje szereg kwestii związanych z biometanem i wodorem. Dyrektywa i rozporządzenie to także część planu na rzecz odejścia od paliw kopalnych.

Reklama

Kolejny krok w zieloną stronę

Posłowie przyjęli dyrektywę 425 głosami za, 64 przeciw, a 100 wstrzymało się od głosu. O jego ostatecznym wejściu w życie zadecyduje głosowanie w Radzie.

– Zaktualizowana dyrektywa ma na celu dekarbonizację sektora energetycznego i zawiera przepisy dotyczące praw konsumentów, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, dostępu stron trzecich i zintegrowanego planowania sieci oraz niezależnych organów regulacyjnych. Zaktualizowane rozporządzenie spowoduje integrację istniejącej infrastruktury gazu ziemnego oraz większy udział wodoru i gazów odnawialnych za pomocą wysokich rabatów taryfowych. Obejmuje ono przepisy ułatwiające mieszanie wodoru z gazem ziemnym i gazami odnawialnymi oraz ściślejszą współpracę UE w zakresie jakości i magazynowania gazu – czytamy w komunikacie Parlamentu Europejskiego.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


Rozporządzenie oraz dyrektywa mają na celu zwiększyć stabilność cen i uspójnić rynek zakupu gazów. Z roli eksportera zupełnie wykluczone zostaną Rosja i Białoruś.

– Nowe rozporządzenie przekształci obecny rynek energii w rynek oparty głównie na dwóch źródłach – zielonej energii elektrycznej i zielonych gazach. To ogromny krok w kierunku osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych UE i zwiększenia konkurencyjności UE na rynkach światowych. Wprowadziliśmy opcję prawną dla krajów UE, aby zaprzestać importu gazu z Rosji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, co daje im narzędzie do stopniowego zmniejszania naszej zależności od niebezpiecznego monopolisty – powiedział europoseł Jerzy Buzek.

Polski europarlamentarzysta był członkiem grupy roboczej pracującej nad rozporządzeniem.

Z korzyściami dla gazów odnawialnych

– Unia pokazuje konsekwencję w postrzeganiu wodoru i biometanu jako drogi do niezależności energetycznej. Obecnie Polski rząd jest proeuropejski i dzięki temu rozporządzeniu pojawiła się szansa, że branża biometanowa w końcu zostanie zauważona i rzeczywiście zostaną otwarte drogi dla jego rozwoju – powiedziała Sylwia Koch-Kopyszko, prezeska Stowarzyszenia Zielony Gaz dla Klimatu.


Czytaj też: Planowanie dla rozwoju zielonych paliw gazowych – duński model biogazu i dalsze perspektywy 


Nowe przepisy wprowadzą szereg regulacji, które obniżą koszty przystosowywania sieci do odnawialnych gazów. Biometanownie mają być faworyzowane na tle innych gazów i mieć priorytet w przyłączaniu do sieci. To wyznacza kierunek, w jaki musi zmierzać polityka każdego z państw członkowskich, więc także Polski.

Zdjęcie: Archiwum Magazynu Biomasa

Źródło: Parlament Europejski

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE