Raport „Biogaz i biometan w Polsce” to kompleksowa publikacja poświęcona potencjałowi i możliwościom produkcyjnym biogazu i biometanu z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, finansowych i technologicznych. 4. edycja opracowania dotyczącego aktualnej sytuacji branży biogazowej w Polsce już w maju na rynku!

Reklama

Raport powstaje we współpracy z czołowymi ekspertami rynkowymi i stowarzyszeniami branżowymi: Inicjatywą dla Środowiska, Energii i Elektromobilności, Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Polską Organizacją Biometanu, Polskim Stowarzyszeniem Biometanu, Polskim Stowarzyszeniem Producentów Biogazu Rolniczego, Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


Raport „Biogaz i biometan w Polsce”

Wydany w 2020 roku Raport „Biogaz w Polsce” był pierwszym na rynku opracowaniem zawierającym aktualne, merytoryczne treści mające wpływ na debatę publiczną dotyczącą biogazu w Polsce. To prestiżowe wydawnictwo wspierane przez czołowych graczy na rynku biogazu i biometanu jest najchętniej wybieraną przez zagraniczne firmy zainteresowane polskim rynkiem biogazu krajową publikacją.

Edycja 2024 poruszy tematy:

  • roli biogazu i biometanu w dekarbonizacji polskiej i europejskiej gospodarki,
  • przepisów prawnych w UE i Polsce wspierających rozwój biogazu,
  • korzyści, jakie biogaz i biometan wnoszą do sektorów rolnictwa, transportu, energetyki i szeroko pojętego przemysłu,
  • barier rozwoju branży w Polsce,
  • oczekiwanych przez specjalistów i inwestorów biogazowych zmian prawnych.

Raport w nakładzie 3 tys. egzemplarzy trafi do decydentów politycznych, gmin, instytucji i organizacji zaangażowanych rozwój OZE, stowarzyszeń branżowych, przedstawicieli sektorów: rolniczego, energetycznego, transportowego i gazowego, NGO’s. 

W oczekiwaniu na inwestycyjny boom

– Pierwsza edycja raportu w 2020 pokazała, jak bardzo branża potrzebuje rzetelnego, eksperckiego opracowania, które podsumowuje sytuację biogazu w kraju, ale też wskaże konkretne kierunki rozwoju i dostępne rozwiązania, które przełożą się na inwestycyjny boom. Na ten wciąż czekamy, ale liczba oddawanych co roku instalacji oraz obecnie trwających projektów potwierdza, że biogaz w końcu został dostrzeżony przez polityków jako stabilne, sterowalne źródło energii odnawialnej – komentuje Jolanta Kamińska z „Magazynu Biomasa”. 

Standardowo w raporcie znajdzie się katalog firm biogazowych i biometanowych czyli praktyczny przewodnik dla inwestorów z kontaktami do dostawców technologii i komponentów do biogazowni, specjalistów procesu fermentacji, firm doradczych i instytucji finansowych, laboratoriów wyspecjalizowanych w suplementacji, firm serwisowych, doradców oraz stowarzyszeń.

Zainteresowanych dołączeniem do katalogu zapraszamy do kontaktu: redakcja@magazynbiomasa.pl

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE