Wodociągi Miejskie Krakowa S.A. ukończyły kolejną inwestycję w OZE. Osad z oczyszczalni ścieków Płaszów stanie się bardziej efektywnym źródłem energii elektrycznej i cieplnej, a wszystko dzięki środkom pozyskanym w ramach funduszy norweskich i EOG.

Reklama

Inwestycja w modernizację

Inwestycja „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3” została rozpoczęta w lipcu 2022 r. i zakończono ją w marcu br. Przedsięwzięcie pozwoliło na budowę i modernizację miejskich systemów ciepłowniczych, a także przyczyniło się do likwidacji indywidualnych źródeł ciepła oraz zwiększenia efektywności wytwarzania i wykorzystywania biogazu pochodzącego z przeróbki osadów ściekowych.

Wykonanie inwestycji było możliwe dzięki środkom uzyskanym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Uzyskano na ten cel 6 561 675,00 zł przy koszcie całkowitej wartości projektu na poziomie 18 775 469,07 zł.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


System efektywny energetycznie

Dwie krakowskie oczyszczalnie ścieków – Płaszów i Kujawy – produkują prąd i ciepło z osadu. Inwestycja w modernizację w oczyszczalni Paaszów miała na celu podniesienie sprawności tego procesu, co przyczyni się do osiągnięcia statusu systemu efektywnego energetycznie. Wymogi dla takiego systemu zawarto w Dyrektywie 2012/27/UE, która stanowi, że taki zakład musi wykorzystywać przynajmniej 50% energii z OZE oraz ciepła odpadowego, jak również w 100% ciepło pochodzące z kogeneracji.

Dotąd powstający w oczyszczalni Płaszów biogaz magazynowano w dwóch zbiornikach o pojemności 2150 m3 każdy. Konstrukcja zbiorników cylindrycznych pozwalała na pracę jedynie w zakresie od 70 do 100% napełnienia, przez co możliwość wykorzystania produkowanego biogazu była ograniczona. Inwestycja w modernizację objęła budowę nowych zbiorników sferycznych o pojemności 3080 m3, a także montaż nowych urządzeń towarzyszących i niezbędnej infrastruktury. Ten rodzaj zbiorników może pracować przy napełnieniu w zakresie 20-100%.


Czytaj też: Bydgoska ProNatura wybuduje biogazownię na bioodpady


W budynku energetycznym na terenie oczyszczalni Płaszów znajdowały się dotychczas dwie jednostki kogeneracyjne. Zostały one wzmocnione o dwa moduły kogeneracyjne, o mocy elektrycznej ok. 800 kW każdy, z niskoemisyjnymi silnikami spalającymi biogaz, które zwiększyły możliwości produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Zainstalowane jednostki kogeneracyjne pokrywają ok. 40% zapotrzebowania na energię elektryczną i 100% zapotrzebowania na ciepło.

W dwóch budynkach oczyszczalni Płaszów, które są już podłączone do sieci (budynek socjalny z dyspozytornią oraz budynek warsztatów), została rozbudowana instalacja wewnętrzna, umożliwiająca wykorzystanie ciepła do produkcji ciepłej wody, co zmniejsza zużycie energii elektrycznej. Ponadto powstała nowa sieć cieplna, która wykorzystuje ciepło z kogeneracji oraz ciepło odpadowe ze Stacji Termicznej Utylizacji Osadów, która wykorzystuje istniejącą już infrastrukturę. Jej długość to 0,58 km, a zasila ona 3 budynki. Zmodernizowano także układ elektroenergetyczny oczyszczalni, dzięki czemu możliwa jest praca wybranych urządzeń bez korzystania z zasilania z miejskiej sieci.

Zdjęcie i źródło: Wodociągi Miasta Krakowa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE