Pozyskają i przetworzą biomasę pochodzącą z siedlisk ptaków

biomasa

Międzynarodowy projekt pt. „Zielone doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy”, prowadzony w Polsce przez Klub Przyrodników, otrzymał dofinansowanie z Programu LIFE w wysokości 596,5 tys. euro. (ok. 2,6 mln zł). NFOŚiGW równolegle wsparł tę inicjatywę ok. 563 tys. zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia to ponad 8,3 mln euro. REKLAMA Zasadniczym elementem projektu będzie ekologiczne przetwarzanie biomasy…

czytaj więcej »

W Polsce powstaną kolejne biogazownie. Sprawdź gdzie!

Nowe biogazownie

Instalacje wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystujące paliwo biogazowe, powstaną w Grajewie (woj. podlaskie) oraz w Drzonowie i Marcinkowicach (woj. zachodniopomorskie). W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowy o dofinansowanie tych inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Unijne dotacje wyniosą niemal 25 mln zł, a łączna wartość projektów, to ok. 48 mln zł. Nowe biogazownie Dwóch beneficjentów, którym przyznano dofinansowania: Bioelektrownia…

czytaj więcej »

Rolniku! Ministerstwo konsultuje plan polityki rolnej!

wspólna polityka rolna

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.   Wspólna Polityka Rolna Wspólna Polityka Rolna - cele zorientowane są na: rentowność i dochody gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przekrojowym celem jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji…

czytaj więcej »

Tarnów – przez rok zlikwidowali 500 kopciuchów

Program Stop Smog

Rok 2020 był w Tarnowie rekordowym pod względem liczby likwidacji palenisk na paliwo stałe. - Pozbyliśmy się z miasta około 500 „kopciuchów” – mówi Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. REKLAMA Na około 500 wymienionych pieców, głównie węglowych, 412 wymieniono dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i budżetu Tarnowa, około 20 w ramach programu „Czyste powietrze”, kilkadziesiąt pieców mogło zniknąć poprzez przyłączanie budynków do sieci…

czytaj więcej »

Międzyrzec ponownie dofinansuje wymianę kotłów

Program Stop Smog

Dofinansowanie wymiany kotła w Międzyrzecu. Tamtejszy samorząd wygospodarował kolejne 100 tys. zł na wymianę tzw. kopciuchów. Miejski Program Wymiany Pieców będzie realizowany w 2021 roku i przewiduje dofinansowanie do 5 tys. zł dla mieszkańca, który spełni odpowiednie warunki. 29 grudnia zostanie podjęta uchwała w tej sprawie. REKLAMA Dotacja celowa może być przyznana na trwałą wymianę źródła centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na…

czytaj więcej »