Dla kogo wsparcie na zakup zbiorników na gnojowicę?

Do 28 stycznia 2020 roku ARiMR przyjmowała będzie wnioski od rolników. Tych którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej…

czytaj więcej »

304 mln zł dofinansowania na biomasę i biogaz

NFOŚiGW

Prawie 304 mln zł unijnego dofinansowania przeznaczone zostaną na wysokosprawną kogenerację. Środki z NFOŚiGW pozwolą zrealizować takie projekty jak m.in. budowa elektrociepłowni na biomasę w Runowie Pomorskim, biomasowego bloku energetycznego w Lublinie czy biogazowni rolniczych w miejscowościach Lutol, Iłówiec Wielki i in. NFOŚiGW poinformował, że  wsparcie w wysokości prawie 304 mln złotych otrzyma 41 przedsięwzięć na rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Całkowity koszt…

czytaj więcej »

Ponad 300 mln zł premii kogeneracyjnej!

Premia kogeneracyjna. Prezes URE przyznał ponad 300 mln złotych premii kogeneracyjnej. Będą wypłacane w latach 2021-2038. Regulator rozstrzygnął pierwszą w historii aukcję dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji przyznając dopłaty w postaci tzw. premii kogeneracyjnej (Combined Heat and Power, CHP). Od 17 do 20 grudnia br. trwała pierwsza ogłoszona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w…

czytaj więcej »

Nawet do 100 tys. zł na zbiorniki na gnojowice

Jak podaje Tygodnik Poradni Rolniczy już od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. składać można wnioski o dofinansowanie budowy płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz silosów do kiszonek. Otrzymać można na ten cel dotację nawet do 100 tysięcy złotych. Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski…

czytaj więcej »

W Sopocie likwidują piece węglowe. Płaci miasto!

Dobre wieści płyną z Sopotu. Do 2024 roku z miasta mają zniknąć wszystkie piece węglowe. W ciągu dwóch lat środki na ten cel, czyli wymianę urządzeń grzewczych opalanych węglem na ekologiczne, pochodzić mają z budżetu miasta. Sopot już od początku lat 90. realizuje program poprawy jakości powietrza. Zresztą w 1999 r., m.in. dzięki dobrym parametrom powietrza, miasto otrzymało status uzdrowiska. Ale…

czytaj więcej »