18 kwietnia Veolia Południe oddała do użytku zespół kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym i biogazem wyprodukowanym w lokalnej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. To ostatni element projektu Szafir, dzięki któremu zużycie węgla zmniejszy się o 50 proc., a mieszkańcy Tarnowskich Gór będą mogli cieszyć się czystszym powietrzem i tańszym ciepłem.

Reklama

Projekt Szafir

51 proc. ciepła produkowanego z odnawialnych źródeł energii i dzięki wysokosprawnej, niskoemisyjnej kogeneracji gazowej to jeden z efektów oddanej do użytku w Tarnowskich Górach nowoczesnej inwestycji Veolii Południe z Grupy Veolia term. Zespół kogeneracyjny o mocy 0,99 MWe zasilany gazem ziemnym i biogazem wyprodukowanym w lokalnej Centralnej Oczyszczalni Ścieków to ostatni element projektu Szafir, w ramach którego powstała także, oddana w 2023 roku, nowoczesna instalacja kogeneracyjna, oparta o dwa silniki gazowe, o mocy 2 MWt każdy i kotłownię na paliwo biomasowe leśne o mocy 12 MWt.  

Ekologiczna instalacja dostarcza ciepło do 10 tysięcy mieszkań i obiektów publicznych w Tarnowskich Górach. Projekt Szafir zapewni redukcję zużycia węgla o 20 tysięcy ton rocznie w ciągu roku. Pozwoli też na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 24 proc. 

eolia term Projekt Szafir
Veolia term Projekt Szafir

Instalacja kogeneracji zasilana biogazem

Oddana w Tarnowskich Górach instalacja to istotny element strategii mającej na celu dekarbonizację systemów ciepłowniczych.

– Nasza strategia w Polsce zakłada, że w każdym z miast, gdzie działamy, konsekwentnie redukujemy spalanie węgla, a w 2050 roku osiągniemy neutralność klimatyczną. Projekt Szafir zrealizowany w Tarnowskich Górach jest doskonałym przykładem dekarbonizacji lokalnego systemu ciepłowniczego oraz połączenia produkcji energii i gospodarki wodnej (…) – mówi Luiz Hanania, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Oddana do użytku w ramach projektu Szafir nowoczesna instalacja zabezpiecza dostawy ciepła dla mieszkańców miasta w ponad 50 proc. Opiera się o lokalnie dostępną biomasę leśną oraz wysokosprawne, niskoemisyjne jednostki kogeneracji gazowej.

– Otwarcie instalacji kogeneracji zasilanej biogazem to zakończenie projektu Szafir. Dzięki niemu w Tarnowskich Górach powstała efektywna energetycznie, ekologiczna instalacja. Z jednej strony wykorzystuje lokalnie dostępne odnawialne źródła energii, a z drugiej – dzięki kogeneracji – optymalizuje proces produkcji energii i ciepła (…) – mówi Magdalena Bezulska, prezes zarządu Veolii term.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


GOZ w Tarnowskich Górach

Projekt Szafir wpisuje się także w ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). W ciepłowni głównej wykorzystywana jest lokalnie dostępna biomasa leśna oraz wysokosprawne jednostki kogeneracji gazowej do zasilania miasta. Veolia Południe wykorzystuje wyprodukowane ciepło i energię na potrzeby własne zakładu, a nadwyżki będą przekazywane do miejskich sieci. Dodatkowo biogaz powstający w procesie fermentacji w PWiK w Tarnowskich Górach z Grupy Veolia stanowi paliwo w silniku kogeneracyjnym.  

Veolia term Projekt Szafir
Veolia term, Projekt Szafir

– Kogeneracja oznacza wydajną i ekologiczną produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Zakończenie projektu pozwoliło nam w Tarnowskich Górach wyeliminować ponad 50 proc. zużycia węgla. Oddanie instalacji przyczyni się do zapewniania stabilności i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miasta, a także będzie mieć pozytywny wpływ na cenę ciepła, co możliwe będzie dzięki dywersyfikacji dostaw paliw i częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych uwarunkowań biznesowych.  – mówi Wojciech Noga, prezes zarządu Veolii Południe.  

Projekt w Tarnowskich Górach otrzymał wsparcie ze środków funduszy ochrony środowiska. System kogeneracji uzyskał 49,3 proc. wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z kolei budowa kotłowni opalanej paliwem biomasowym uzyskała 45,8 proc. wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: Veolia term

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE