Modernizacja suwalskiej ciepłowni to największa inwestycja w historii miejskiego PECu. W ramach działań unowocześniających pracę zakładu powstanie nowa kotłownia wyposażona w dwa kotły zasilane biomasą, która ma zacząć pracę na początku 2026 r. Za projekt odpowiada Energika.

Reklama

Inwestycja w Suwałkach pn. „Budowa kotłowni wyposażonej w kotły biomasowe parowe zasilające istniejący turbozespół i wymiennik podturbionowy w PEC w Suwałkach Sp.  z o.o.” warta jest 146 mln zł. Na mocy umów podpisanych 5 kwietnia projekt zrealizuje Energika, która odpowiedzialna jest za zaprojektowanie, budowę, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kotłowni biomasowej parowej. Będzie to integralna część Ciepłowni Głównej.


Instalacje spalające biomasę – jedyna taka mapa w Polsce!


Kotłownia biomasowa

W ramach podjętych zobowiązań firma Energika ma wybudować nową kompletną instalację obejmującą, w ramach której zamontowane zostaną dwa kotły parowe z przedpaleniskami opalanymi biomasą w formie zrębków drzewnych i produkujące parę dla potrzeb istniejącego turbozespołu o mocy 7,35 MWe.

Kotłownia biomasowa wyprodukuje w wysokosprawnej kogeneracji w ciągu roku co najmniej 24 806 MWh i 275 000 GJ.

Biomasa to korzyści dla mieszkańców

W związku z tym, że instalację będzie zasilać biomasa, spalanie węgla oraz wykup uprawnień do emisji CO2 zostaną znacznie ograniczone.

Jak zapewnia suwalski magistrat, realizacja inwestycji z wykorzystaniem biomasy oraz planowanej spalarni odpadów pozwoli na redukcję spalania węgla w ciągu roku do poziomu 10% zapotrzebowania na ciepło oraz w 100% dla produkcji energii elektrycznej.

W połączeniu z zaplanowaną do budowy spalarnią odpadów możemy mówić o prawdziwej rewolucji w zakresie paliw, które będą ogrzewać mieszkania naszych mieszkańców. Po zakończeniu tych dwóch inwestycji zapotrzebowanie na węgiel w ogólnym rozrachunku wyniesie tylko 10% – podkreślił Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz.

Ponadto Prezydent Suwałk podkreślił, że instalacja biomasowa pozwoli na utrzymanie niskich cen za ciepło, a w przyszłości zapewni samowystarczalność energetyczną dla całych Suwałk.

Na inwestycję pozyskano wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w postaci 55 mln zł dotacji i 50 mln zł preferencyjnej pożyczki. Zakończenie prac i uruchomienie nowej kotłowni biomasowej przewiduje się na początek 2026 r.


Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie


źródło: UM Suwałki, PEC Suwałki

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE