Kolejne państwo Ameryki Północnej inwestuje w DAC, czyli Direct Air Capture. To technologia wychwytująca dwutlenek węgla bezpośrednio z powietrza atmosferycznego. Emisje gazów cieplarnianych wygenerowane przez człowieka osiągnęły poziom, przy którym trudno byłoby powstrzymać dalsze zmiany klimatyczne bez uwzględnienia takich rozwiązań. Kanada to kolejny kraj widzący potencjał powstrzymania katastrofy naturalnej w sekwestracji dwutlenku węgla.

Reklama

Międzynarodowa współpraca w sektorze nowych technologii

Pilotażowa instalacja DAC ma powstać w Québecu i stać się częścią ośrodka innowacji Labs. Za jej powstanie odpowiada firma Deep Sky zlokalizowana w Montrealu zajmująca się dewelopowaniem wielkoskalowych projektów carbon capture. Współpracuje z nią holenderska firma Carbyon, która będzie dostawcą dwóch Air Processing Units (APU) – jednostek uzdatniania powietrza. Podobna inwestycja jest prowadzona w USA.

Działanie systemu wychwytu CO2 będzie wykorzystywać energię pochodzących z odnawialnych, wodnych źródeł. Dzięki instalacji każdego roku z powietrza usunięte zostanie 50 t dwutlenku węgla. W projekcie brano pod uwagę uzasadnienie ekonomiczne takiego działania, a docelowo koszt usunięcia 1 t CO2 ma kosztować około 100 euro. Koszty operacyjne do tej pory pozostają główną blokadą dla inwestycji w carbon capture.


Bill Gates inwestuje w przetwarzanie wychwyconego z atmosfery CO2


Jak złapać dwutlenek węgla?

Carbyon opracował własną technologię pochłaniania atmosferycznego dwutlenku węgla. W tym celu wykorzystywana jest modułowa maszyna, która zawiera materiał sorbentowy. Skład substancji jest objęty tajemnicą. Proces jest bardzo szybki, trwa zaledwie kilka minut i określa się go mianem fast swing. Opiera się na ultrakrótkich cyklach adsorpcji i desorpcji CO2.

To krok milowy w technologiach wychwytu dwutlenku węgla – inne metody przeprowadzania tego procesu są znacznie dłuższe, wymagają godzin, by poddać sekwestracji nadmiar gazu cieplarnianego. Inżynierowie Carbyon dokonali przełomu ponieważ szybka praca i modułowość instalacji pozwalają na upowszechnienie rozwiązania oraz ograniczenie kosztów wynikających z zapotrzebowania energetycznego, budowy i operowania instalacją.


Czytaj też: Odzysk ciepła z procesów spalania i produkcji biomasy


Rozpędzony rozwój

Gdy instalacja zostanie już uruchomiona, Depp Sky Labs będzie dysponować jednym z pierwszych na świecie laboratoriów badających usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery. DAC w Québecu to nie jedyny projekt CCUS prowadzony przez tę jednostkę. Wdrażanych jest wiele innych rozwiązań, w tym m.in. HDAC, czyli wychwyt powietrza i wody z atmosfery. Pozyskana w tym systemie woda służy do regeneracji sorbentów w instalacji. Ta inwestycja powstaje przy współudziale Avnos.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

Zdjęcie: Carbyon

Źródło: Carbyon, Carbon Capture Expo

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE