W PWiK w Ząbkach powstała pierwsza w Polsce w pełni zhermetyzowana instalacja wstępnego oczyszczania ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi. Wyposażono ją we własną instalację elektryczną i cieplną oraz mobilne magazyny ciepła, a oparta na najnowszych technologiach i przyjazna środowisku.

Reklama

Inwestycja w swoim zakresie obejmowała budowę hermetycznej zlewni ścieków dowożonych o przepustowości zlewni 170 l/s. Z czterema punktami zlewnymi, wymiennikami ciepła zamontowanymi na układzie odbioru ścieków dowożonych. Oraz o kolektorze gruntowym (dwie pompy po 90kW oraz jedna 50 kW). A także z farmą fotowoltaiczną o łącznej mocy 156 kWp, stacjonarnym magazynem ciepła. I dwoma mobilnymi magazynami ciepła o pojemności 1MWh każdy.

POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT „BIOMASA W POLSCE 2022/23”

Energię cieplną gromadzi się w magazynach mobilnych w materiale zmiennofazowym PCM, który ma wielokrotnie lepsze właściwości cieplne niż np. woda. Po „naładowaniu” takiego magazynu przewozi się go do miejsca rozładunku, gdzie poprzez wymiennik oddaje zmagazynowane ciepło. PWiK w miejscu docelowym wykorzystuje to ciepło w instalacjach c.w.u. oraz c.o. Jest to pierwsze zrealizowane w Polsce rozwiązanie polegające na transporcie ciepła.

Ciepło ze ścieków?

– Unikalność pomysłu w skali Polski polega na odzyskiwaniu ciepła odpadowego ze ścieków komunalnych na zlewni i oddawaniu ich w innym miejscu na terenie miasta – tłumaczy Janusz Tomasz Czarnogórski Prezes Zarządu.

Ponadto, w odróżnieniu od podejmowanych (i opisywanych w literaturze) prób bezpośredniego odzysku ciepła ze ścieków, rozwiązanie zastosowane w PWiK w Ząbkach nie ingeruje bezpośrednio w systemy techniczne spławnej kanalizacji sanitarnej. Dzięki temu wyeliminowane zostało ryzyko awarii i znacząco zmniejszono uciążliwości eksploatacyjne. Między zlewnią a punktem rozładunku jeżdżą wahadłowo dwa mobilne magazyny ciepła, równolegle jeden jest ładowany, a drugi rozładowywany.

Zastosowane rozwiązanie uniezależniło przedsiębiorstwo od zewnętrznych dostawców ciepła, gdyż ciepło może być transportowane do dowolnej lokalizacji oraz zapewnia zagospodarowanie nadwyżek energii, a rozwiązanie mobilnych magazynów można zastosować w dowolnym miejscu, w którym powstaje ciepło odpadowe oraz nie ma możliwości budowania rurociągów ciepłowniczych.


Janusz Tomasz Czarnogórski

Prezes Zarządu PWiK Ząbki

Nie lubię gdy się coś marnuje… okazało się, co wskazywał bilans cieplny, że będziemy mieć nadwyżkę energii cieplnej pozyskiwanej ze ścieków. Zaczęliśmy szukać sposobu na spożytkowanie tej nadwyżki. Rozwiązań systemowych w mieście Ząbki brak, więc pozostało poszukiwanie możliwości transportowania owych nadwyżek. Po analizie ze specjalistami z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie zdecydowaliśmy się na mobilne magazyny ciepła z zastosowaniem materiału zmiennofazowego. Totalnie innowacyjne rozwiązanie w Polsce.

Oszczędności: zmniejszenie emisji CO2 o 160 ton rocznie, zlikwidowanie dwóch kopciuchów na węgiel i ograniczenie zużycia gazu ziemnego do ogrzewania co i cwu. Niebagatelne jest też, że staliśmy się bardziej niezależni od cen i dostaw gazu ziemnego. Mamy własne źródło ciepła.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.

  • Hubalczyków 1, 05-091 Ząbki
  • tel.: (22) 781-68-16,
  • fax: (22) 69-00-490
  • www.pwikzabki.pl

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE