Europejski Zielony Ład podkreśla zobowiązanie UE do przyspieszenia osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Częścią celu Zielonego Ładu jest zwiększenie udziału biometanu w sektorach trudnych do dekarbonizacji. W latach 2010-2021 liczba instalacji wytwarzających biometan w UE gwałtownie wzrosła, przy średniej stopie wzrostu 22% w skali roku, do prawie 900 instalacji tego typu. Rozwój ten różni się jednak znacząco w poszczególnych krajach, w zależności od ich wewnętrznych strategii dekarbonizacji i wsparcia finansowego.

Reklama

Obecnie sektor transportu morskiego wykorzystuje głównie paliwa kopalne, przez co emisje z żeglugi gwałtownie rosną. Od 1990 roku unijne emisje pochodzące z żeglugi zwiększyły się o ponad 50%. Ruch statków w portach Europejskiego Obszaru Gospodarczego odpowiada za ok. 11% wszystkich emisji CO2 z transportu w UE. Jeżeli nie zostaną podjęte dalsze działania, należy się spodziewać, że emisje CO2 z transportu morskiego wzrosną.

LNG będzie prawdopodobnie nadal odgrywać rolę przejściową w transporcie morskim, umożliwiając stopniowe przejście na stosowanie alternatywnych rozwiązań bezemisyjnych. W komunikacie w sprawie strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności wskazuje się, że należy w coraz większym stopniu obniżać emisyjność paliw wykorzystywanych w transporcie morskim, takich jak LNG, na przykład poprzez mieszanie go ze skroplonym biometanem (bioLNG) lub z odnawialnymi i niskoemisyjnymi syntetycznymi e-paliwami gazowymi (e-gazem).

BioLNG – charakterystyka

BioLNG pochodzi ze skroplenia biometanu – gazu powstającego w wyniku degradacji biomasy, w następstwie procesów chemicznych lub termicznych. Główne drogi konwersji to fermentacja beztlenowa mokrej biomasy, obejmująca produkcję biogazu i jego uszlachetnianie, oraz termiczne zgazowanie biomasy drzewnej. Biometan, który składa się z tej samej cząsteczki co gaz ziemny, czyli CH4 lub metanu, jest następnie wtłaczany do sieci gazowej.

Następnie jest on pobierany z sieci i skraplany za pomocą instalacji LNG, aby mógł być wykorzystany jako paliwo transportowe.

BioLNG ma szereg zalet w zastosowaniu jako paliwo w transporcie morskim. Może być ono produkowane poprzez wykorzystanie biomasy z odpadów rolniczych, odpadów organicznych, obornika i osadów ściekowych, i w przeciwieństwie do większości biopaliw jego produkcja nie spowoduje ingerencji w łańcuch dostaw żywności, a jednocześnie pozwoli uniknąć zmian w użytkowaniu gruntów. Ponadto produkcja bioLNG pozwala uniknąć emisji metanu, który jest gazem cieplarnianym powstającym w wyniku naturalnej degradacji odpadów do środowiska.

BioLNG może być stosowane jako paliwo typu „drop -in” w istniejących silnikach zasilanych LNG, a także może być transportowane, przechowywane i bunkrowane w portach z wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury LNG.

Rynek bioLNG

W najbliższych dekadach bioLNG ma duże możliwości rozwoju w Europie. Zgodnie z raportem statystycznym European Biogas Association za 2021, w Europie działało 16 instalacji bioLNG. Zgodnie z danymi Uniwersytetu Technologicznego Nanyang średni koszt dostarczonego bioLNG wynosi obecnie około 30 USD/GJ i przewiduje się, że do 2050 r. spadnie o 30% do około 20 USD/GJ, głównie z powodu obniżenia kosztów produkcji biometanu w dużych zakładach fermentacji beztlenowej.

W Europie szybko rośnie produkcja bioLNG. Podczas gdy w poprzednich latach było to niszowe rozwiązanie, obecnie jest ono uznawane za potrzebne paliwo ekologiczne, które może być mieszane ze skroplonym gazem ziemnym i w nadchodzących latach przejmować coraz większy udział na rynku paliw używanych w sektorze transportu morskiego.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Bartłomiej Kupiec
Zdjęcie: Shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE