Instalacje bioLNG w Polsce będą celem inwestycyjnym szczególnie dla dojrzałych inwestorów. Ponieważ różnica w emisyjności w stosunku do paliw kopalnych da im wymierne korzyści. A bioLNG będzie ich odpowiedzią na wprowadzoną dyrektywę RED II.

Reklama

 

Od stycznia 2024 roku duże spółki działające w Polsce wg dyrektywy CSRD tj. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, będą zmuszone do wprowadzenia optymalizacji kosztów w zakresie odpadów i emisji. W przemyśle transportowym biometan w postaci bioCNG i bioLNG jest jedynym rodzajem paliwa gazowego, które daje realną szansę wykonania istotnej części ww. przepisów w warunkach krajowych, czyli da realne oszczędności. Dlatego warto i można inwestować już dziś.

BioLNG – inwestycja z głową

Inwestorzy powinni zacząć proces inwestycyjno-budowlany od realnych założeń biznesowych i dyskusji, czego wynikiem jest opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego. Rekomenduje się wspólne opracowanie planu wraz z rzetelnym parterem, który nie jest czynnym uczestnikiem danego postępowania. Opracowanie winno zawierać tylko konieczne wymagania i optymalne założenia pod względem wydajności, kosztów wykonania i utrzymania, czasu realizacji i życia obiektu budowlanego, a także danych jakościowo-technicznych.

Przyjęte założenia i wymagania dla instalacji powinny zostać skonfrontowane z rynkiem i realnymi możliwościami uzyskania odpowiednich parametrów technicznych: począwszy od analizy wkładu, możliwości uzysku energetycznego, możliwości wprowadzenia instalacji na rynek polski i zakresu utrzymania. O prawidłowy odzew z rynku powinni postarać się wykwalifikowani wewnętrzni zakupowcy lub inwestor zastępczy, który w imieniu klienta transparentnie zaopiekuje się procesem i doprowadzi do stworzenia raportu zakupowego wyszczególniającego wszelkie aspekty współpracy na poziomie technicznym i biznesowym z dostawcą technologii.

Projektowanie i budowa

Inwestycja budowlano-instalacyjna potrzebuje terenu, dlatego kluczowe jest, aby już po pierwszej iteracji planu funkcjonalno-użytkowego dla zestawu urządzeń sporządzić studia wykonalności uwzględniające potencjalne lokalizacje. Należy pamiętać, że tylko wykwalifikowany zespół jest w stanie prawidłowo ocenić i wskazać ew. komplikacje zarówno na drodze administracyjnej przy uzyskaniu pozwolenia na budowę, jak i podczas eksploatacji.

Liczba interesariuszy

w procesie inwestycyjnym instalacji bioLNG sięga nawet 35 osób i instytucji począwszy od projektanta, dostawcy technologii, sąsiada, wykonawcy, a kończąc na PSP, PINB, UDT/TDT i URE (Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Urząd Dozoru Technicznego/Transportowy Dozór Techniczny, Urząd Regulacji Energetyki) w przypadku sprzedaży. Ilość norm, rozporządzeń i ustaw, które inwestor, jako główny uczestnik procesu budowlanego musi respektować sięga ok. 200 pozycji!

To tylko fragment artykułu. Całym przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: mgr inż. Krzysztof Wojtkowski, ZBM SA
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE