Ukraiński parlament przyjął ustawę, która stanowi, że kontrola celna i odprawa celna biometanu transportowanego gazociągiem będzie odbywała się w taki sam sposób, jak w przypadku gazu ziemnego. Uregulowanie tej kwestii to według Stowarzyszenia Bioenergii Ukrainy (UABio) „kluczowe wydarzenie dla ukraińskiego sektora bioenergetycznego”.

Reklama

Na razie w Ukrainie działa tylko kilka biometanowni produkujących ok. 3 mln m3 biometanu, ale już do 2030 r. wielkość ta może wzrosnąć do nawet 0,5 mld m3. A całkowity potencjał produkcji biometanu w tym kraju szacuje się nawet na ponad 20 mld m3. Nic dziwnego więc, że Ukrainie zależy na możliwości eksportu biometanu do Europy. Największą barierą na tej drodze był dotychczas brak przepisów umożliwiających odprawę celną biometanu w handlu międzynarodowym poprzez gazociągi.

Są przepisy, popłynie gaz

Wydaje się, że teraz ta bariera została wreszcie pokonana. Jak informuje UABio, 20 marca przyjęto projekt ustawy, która przewiduje, że kontrola celna i odprawa celna biometanu transportowanego gazociągiem będzie odbywała się w taki sam sposób, jak w przypadku gazu ziemnego. Dodatkowo odprawy celne biometanu będą przeprowadzane oddzielnie w zależności od ilości biometanu w każdym punkcie przesyłu gazu.


Czytaj więcej: Ukraiński biometan zaleje Europę?


Tymczasowo, dopóki ukraiński rejestr biometanu nie zostanie zsynchronizowany z bazą danych Unii Europejskiej i Unia nie uzna gwarancji pochodzenia biometanu wydanych na Ukrainie, eksport biometanu może odbywać się zgodnie z następującymi dokumentami:
1) świadectwo zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju wydane dla producenta odpowiednich ilości biometanu;
2) dowód zrównoważonego charakteru biometanu w odniesieniu do odpowiednich ilości biometanu.
Za utworzenie ukraińskiego rejestru biometanu i jego połączenie z bazą danych Unii Europejskiej odpowiada ukraiński rząd i Państwowa Agencja ds. Efektywności Energetycznej i Oszczędności Energii.

Źródło: UABio

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE