Unijna dyrektywa ma otworzyć gazociągi na biometan

Unijni decydenci chcą, by producenci biometanu w państwach członkowskich mieli ułatwiony dostęp do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Czy dyrektywa dotycząca wewnętrznego rynku gazu wymusi...

Rynek biogazu Ministerstwu Klimatu i NFOŚiGW pod rozwagę

W ciągu kilkunastu miesięcy od uruchomienia programu „Energia dla Wsi” przedstawiciele NFOŚiGW udzielili więcej wywiadów o tym programie niż zakwalifikowano wniosków do dofinansowania. A...

Wideo

Mapa biogazowni

Prawie 400 instalacji produkujących biogaz pracuje dziś w Polsce

E-wydania

To tutaj znajdziesz wszystkie wydania naszego magazynu.

Raport Biomasa w Polsce

Analiza stanu branży biomasowej w Polsce.

Raport Biogaz w Polsce

Biogaz i biometan w Polsce.