Mała oczyszczalnia ścieków? Każdego roku w polskich oczyszczalniach powstaje średnio ponad 585 tys. ton samej tylko suchej masy osadów. Osadów, które jeszcze w swojej płynnej postaci wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Osady te wytwarza ok. 3 280 oczyszczalni. 2 450 z nich wykorzystuje układy mechaniczno-biologiczne i generuje pozostałości odpadowe, nadające się do dalszej biologicznej obróbki. Liczby te zmieniają się dynamicznie. Pewne jest to, że wraz z rozwojem sieci kanalizacyjnej, rośnie w Polsce wielkość i skala oczyszczalni. A co za tym idzie – także ilość osadów.

Reklama

Zagospodarowanie osadów jest uregulowane w przepisach prawnych. Przepisach, które obligują oczyszczalnie do ograniczenia ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez: dezintegrację, głęboką stabilizację, higienizację oraz odwodnienie. Sposobów spełnienia tego obowiązku jest wiele, aczkolwiek technologie wykorzystujące beztlenową fermentację wykazują na tym polu bardzo wysoką skuteczność.

Takie też podejście, ale skojarzone z wytwarzaniem energii, jest od lutego 2023 roku wspierane finansowo. Dokładnie przez NFOŚiGW w ramach programu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”.

Wykorzystanie węzłów fermentacji metanowej osadów w Polsce jest aktualnie na relatywnie niskim poziomie. Powodów jest kilka. Natomiast z pewnością negatywny wpływ wywarło powszechnie przyjęte założenie, że opłacalność inwestycji biogazowej może być zachowana tylko w przypadku dużych oczyszczalni. Takich o przepustowości przekraczającej 5 tys. m3 ścieków na dobę. Takich zakładów mamy w Polsce ok. 290 i funkcjonuje na nich tylko 117 biogazowni.

Magazyn Biomasa – sprawdź, o czym jeszcze piszemy

Pozostaje więc jeszcze prawie 3 000 innych oczyszczalni. Zdecydowana większość to bardzo małe obiekty. Lecz już teraz 20% z nich może zagospodarowywać swoje osady przy użyciu własnych, małych, zlokalizowanych u siebie biogazowni. Są to oczyszczalnie o przepustowości od 1 do 5 tys. m3 ścieków na dobę. Wytwarzające wystarczającą ilość osadów, aby zasilić biogazownie o mocach od 20 do 75 kWe.

Rozwiązanie dla małych oczyszczalni

Rozwiązanie opracowane dla małych oczyszczalni ścieków komunalnych zakłada wykorzystanie osadów nadmiernych albo osadów zmieszanych: świeżych i nadmiernych. Drugi wariant pozwala osiągnąć wyższe wydajności energetyczne, jednak stosowany on będzie rzadko, bowiem niewiele jest tego typu obiektów w Polsce. W każdym z wariantów zakłada się jednak maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz jej adaptację do nowych celów. Przygotowanie substratu, jego fermentacja i wytwarzanie energii wymaga budowy nowych, powiązanych technologicznie obiektów.

Każdą koncepcję najlepiej zilustrować konkretną, zrealizowaną inwestycją. Obiekt taki oddano do eksploatacji w styczniu 2023 roku w Spółce Wodnej „Łeba”. Jest to oczyszczalnia ścieków komunalnych typu mechaniczno-biologicznego, o średniej przepustowości ścieków od 2,2 do 5,7 tys. m3/dobę, obsługująca region o zdecydowanie sezonowym charakterze. Do dyspozycji biogazowni generowane jest od 20 do 38 ton osadu nadmiernego na dobę, zagęszczonego do poziomu 5% s.m. Ta ilość substratu umożliwia pracę węzła fermentacji metanowej o czynnej pojemności fermentatora 868 m3 i układu kogeneracyjnego o mocy 44 kWe/88 kWth. Koncepcję rozwiązania opracowała firma JV Technology, a wykonawcą inwestycji była firma NATURALNA ENERGIA.plus.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w raporcie. Pobierz za darmo!

Raport Biogaz i Biometan w Polsce 2023

Pobierz raport ZA DARMO i zapisz się do newslettera

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE