Już we wrześniu w Poznaniu odbędzie się pierwszy w Polsce Narodowy Kongres Biometanu (24.09). Wśród prelegentów znajdą się m. in. przedstawiciele PGNiG, Gas Systemu i Ministerstwa Energii. Dla uczestników przygotowany został niezwykle bogaty zakres tematyczny.

 

Narodowy Kongres Biometanu – zakres tematyczny:

1. Część wprowadzająca
• Organizatorzy
• Przedstawiciele PGNiG, Gas System, Ministerstwa Energii
• Wykład wprowadzający: Polski Biometan – nowe perspektywy dla krajowych
wytwórców energii
2. Technologie fermentacji
• Dobór substratu kluczem do sukcesu
• Przegląd technologii fermentacji
• Możliwości produkcji biowodoru i biometanu w Polsce
3. Technologie oczyszczania biogazu
• Oczyszczanie z siarkowodoru i amoniaku – przegląd dostępnych technologii
• Przegląd i omówienie dostępnych technologii oczyszczania biogazu
do biometanu
• Polska technologia kriogeniczna
• Polska technologia membranowa
• Problemy eksploatacyjne oczyszczania biogazu
4. Gospodarka biometanem
• Aspekty techniczne wtłaczania biometanu do sieci gazowych PSG
• Prawne aspekty wtłaczania metanu do sieci
• Biometan jako ekologiczne paliwo w transporcie
• Kompresja lub skraplanie biometanu dla celów transportu
5. Infrastruktura sieciowa:
• Zasady działania systemu oraz niezbędne wyposażenia
• Eksploatacja instalacji do wtłaczania biometanu do sieci
• Handel biometanem: aspekty administracyjno-prawne
6. Wykorzystanie produktów ubocznych biometanowni
• Wykorzystanie dwutlenku węgla
• Wykorzystanie pofermentu
• Wykorzystanie ciepła z kogeneracji i dopalania odseparowanych gazów
7. Inne
• Z biogazowni w biometanownie. Zagadnienia związane z adaptacją istniejących
projektów biogazowych do produkcji biometanu
• Uwarunkowania środowiskowe
• Magazyny gazu
• Ubezpieczenia
• Modele finansowe
8. Rynki zagraniczne
• Finlandia
• Norwegia
• Chiny