Już w czerwcu w Poznaniu odbędzie się pierwszy w Polsce Narodowy Kongres Biometanu (11-12.06). Wśród prelegentów znajdą się m. in. przedstawiciele PGNiG, Gas Systemu i Ministerstwa Energii. Dla uczestników przygotowany został niezwykle bogaty zakres tematyczny.

 

Narodowy Kongres Biometanu – zakres tematyczny:

 • Polski Biometan – nowe perspektywy dla krajowych wytwórców energii (wykład wprowadzający);
 • Technologie fermentacji:
  • dobór substratu kluczem do sukcesu (Alina Kowalczyk-Juśko, UP Lublin);
  • przegląd technologii fermentacji (Małgorzata Fugol, UP Wrocław);
  • możliwości produkcji biowodoru i biometanu w Polsce (Kamil Kozłowski, UP Poznań).
 • Technologie oczyszczania biogazu:
  • oczyszczanie z siarkowodoru i amoniaku – przegląd dostępnych technologii (dr inż. Andrzej Lewicki);
  • przegląd i omówienie dostępnych technologii oczyszczania biogazu do biometanu (prof. dr hab. Tomasz Mróz, PP);
  • polska technologia kriogeniczna (Polskie Stowarzyszenie Biometanu);
  • polska technologia membranowa (IMP Gdańsk);
  • problemy eksploatacyjne oczyszczania biogazu.
 • Gospodarka biometanem:
  • aspekty techniczne wtłaczania biometanu do sieci gazowych PSG;
  • prawne aspekty wtłaczania metanu do sieci;
  • biometan jako ekologiczne paliwo w transporcie;
  • kompresja lub skraplanie biometanu dla celów transportu.
 • Infrastruktura sieciowa:
  • zasady działania systemu oraz niezbędne wyposażenia (Karol Jarzyna, Dynamic Biogas);
  • eksploatacja instalacji do wtłaczania biometanu do sieci;
  • handel biometanem: aspekty administracyjno-prawne.
 • Wykorzystanie produktów ubocznych biometanowni:
  • wykorzystanie dwutlenku węgla (dr inż. Damian Janczak);
  • wykorzystanie pofermentu (dr inż. Wojciech Czekała);
  • wykorzystanie ciepła z kogeneracji i dopalania odseparowanych gazów.
 • Inne:
  • z biogazowni w biometanownie. Zagadnienia związane z adaptacją istniejących projektów biogazowych do produkcji biometanu;
  • uwarunkowania środowiskowe. Boroprojekt;
  • magazyny gazu;
  • ubezpieczenia;
  • modele finansowe.
 • Rynki zagraniczne:
  • Finlandia (Finpro);
  • Norwegia;
  • Chiny.