Wydawca

Biomass Media Group Sp. z o.o. jest wydawcą czasopisma branżowego „Magazyn Biomasa” oraz specjalistycznych dodatków poświęconych m.in. tematyce pelletu, biogazu i urządzeń grzewczych na biomasę. Działalność wydawniczą uzupełnia organizacja konferencji i spotkań branżowych, których celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz ocena aktualnej sytuacji rynku biomasy w Polsce i prognoza jego rozwoju.
„Magazyn Biomasa” jest pierwszym ogólnopolskim czasopismem w całości poświęconym branży biomasowej. Magazyn prezentuje wszelkie aspekty wykorzystania biomasy – w energetyce zawodowej, w instalacjach mało- i średnioskalowych oraz przez odbiorcę indywidualnego. Miesięcznik przedstawia syntezę światowych trendów, informacje biznesowe, interpretację przepisów, profesjonalne analizy, przydatne case studies, wywiady oraz pakiet ciekawych opinii i komentarzy. Czasopismo rozpowszechniane jest w prenumeracie oraz poprzez celowaną dystrybucję realizowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nakład „Magazynu Biomasa” to 4 tys. egzemplarzy.

Aktywność branżowa

„Magazyn Biomasa” czynnie uczestniczy w aktywności całej branży. Czasopismo jest patronem medialnym najważniejszych wydarzeń branży biomasowej (m.in. Pol-Eco-System, Green Power, Agro Show, Enex). Miesięcznik obecny jest na najważniejszych konferencjach, spotkaniach i panelach eksperckich z szeroko rozumianej tematyki odnawialnych źródeł energii. „Magazyn Biomasa” jest organizatorem konferencji Biowęgiel w Polsce,  Forum Pelletu dedykowanego przedstawicielom polskiej i europejskiej branży pelletu drzewnego oraz Kongresu Biogazu – największego w Polsce spotkanie sektora biogazowego.

Czytelnicy czasopisma

„Magazyn Biomasa” dociera do kadry kierowniczej koncernów energetycznych, producentów, przetwórców i dostawców biomasy, właścicieli biogazowni, gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw branży drzewnej i papierniczo-celulozowej, firm transportowych oraz odbiorców indywidualnych zainteresowanych wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

 

 

 

Biomass Media Group sp. z o.o. is the publisher of the „Magazyn Biomasa” professional magazine and themed supplements covering the issues emerging within selected branches of the biomass sector. The magazine presents all aspects related to use of biomass – in the biogas, pellet, energy generation sectors, as well as in small and medium scale systems, or in case of the individual customers.

Magazyn Biomasa is a Polish professional magazine, fully covering the biomass market area. The monthly, within several pages, presents the interpretation of legal regulations, professional analysis, usable case studies, interviews, and a package of interesting opinion pieces and commentaries. „Magazyn Biomasa”, as a platform for exchange of opinions and information, became an important element of the market, acting as its integrator.

Magazine is distributed within a subscription and through targeted distribution which is carried out through usage of the Polish Postal Service.

Copies printed: 4 000 pcs

This post is also available in: polski angielski