Doliny wodorowe to projekty na dużą skalę, które lokalnie prezentują ekosystem wodorowy, łącząc wszystkie elementy produkcji, magazynowania, transportu i końcowego wykorzystania wodoru w jednym miejscu. Szczyt Dolin Wodorowych odbędzie się 24 kwietnia w Poznaniu w ramach H2Poland & NetZero Forum.

Reklama

Doliny wodorowe znalazły się na szczycie agendy Komisji Europejskiej, czego dowodem jest przeznaczenie na nie 200 mln EUR z programu REPowerEU, oprócz środków już dostępnych w ramach Partnerstwa na Rzecz Czystego Wodoru. W 2023 r. w Europie istniało już 65 Dolin wodorowych.

– Doliny wodorowe są najlepszą odpowiedzią na trudne zadanie zwiększenia skali gospodarki wodorowej w UE i osiągnięcia ambitnych celów wyznaczonych przez REPowerEU – zauważa Jorgo Chatzimarkakis, prezes Hydrogen Europe.

Wiodąca pozycja Unii Europejskiej w zakresie czystych technologii wodorowych i ram politycznych jest wielką wartością dla globalnej gospodarki wodorowej.

– Kraje takie jak Niemcy mają stać się importerami czystego wodoru poprzez mechanizm rynku czystego wodoru i programy wsparcia, co stanowi cenną lekcję dla Korei, która również przewiduje znaczny import czystego wodoru – mówi Jaedo Moon, założyciel Global Hydrogen Industrial Associations Alliance i były przewodniczący H2KOREA.

Podkreśla on także, że jednocześnie koreańskie firmy przodują w zastosowaniach wodoru, takich jak FCEV i ogniwa paliwowe, oferując krajom europejskim idealnego partnera do rozbudowy ekosystemu wodorowego.

– Międzynarodowe platformy, takie jak Global Hydrogen Industrial Associations Alliance, odegrają kluczową rolę w ułatwianiu wymiany informacji, polityki i współpracy między przedsiębiorstwami, ostatecznie przyspieszając naszą wspólną podróż w kierunku przyszłości Net Zero – dodaje J. Moon.

Wodór jest szansą dla Europy na wzrost gospodarczy, rozwój technologiczny, nowe miejsca pracy, dekarbonizację i zwiększenie niezależności energetycznej. Wodór to też wyzwania w zakresie potrzeb infrastrukturalnych, magazynowania i zwiększenia dostępności energii odnawialnej. Według inicjatora organizowanego wydarzenia Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego inicjatywa Szczytu Dolin Wodorowych to platforma dla obecnych i przyszłych twórców projektów wodorowych.  

– Budujemy wspólny europejski rynek wodoru, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem – wyjaśnia J. Bogusławski.

Niedawne przyjęcie Wielkopolski do Hydrogen Europe, stowarzyszenia branżowego z siedzibą w Brukseli, działającego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, podkreśla zaangażowanie regionu w promowanie innowacji w zakresie zrównoważonej energii. Jako członek regionalnego filaru HE, Województwo Wielkopolskie będzie współpracować z innymi regionami europejskimi, a także z interesariuszami branżowymi w zakresie zwiększania inicjatyw wodorowych na całym kontynencie.

– Chcemy wzmocnić aktywność Województwa Wielkopolskiego na szczeblu UE i wskazać na ważną rolę, jaką pełnimy w integracji środowisk, dzieleniu się wiedzą, podnoszeniu akceptacji społecznej w świetle zachodzących zmian i wyzwań związanych z transformacją energetyczną. Stanowi to potwierdzenie woli zaangażowania Wielkopolski w działania na rzecz zielonej energii – zaznacza Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.  

Szczyt Dolin Wodorowych (Hydrogen Valley Summit) odbędzie się 24 kwietnia w Poznaniu w ramach H2Poland & NetZero Forum. Współorganizatorami Szczytu są: Województwo Wielkopolskie i Hydrogen Europe. Szczyt zgromadzi m.in. liderów branży, decydentów i naukowców z całego kontynentu i spoza niego, aby pogłębić wiedzę oraz propagować koncepcję Dolin Wodorowych.

Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND oraz Środkowoeuropejskie Forum Dekarbonizacji NetZero odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 24-25 kwietnia 2024 roku.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE