ORLEN otrzymał największe z dotychczas przyznanych dofinansowań z UE na działania z zakresu wodoru. Unijne wsparcie dotyczy projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland obejmującego budowę 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w całej Polsce, oraz instalacji produkcji zielonego wodoru, produkowanego w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

Reklama

Projekt ORLENU został dofinansowany kwotą z 62 mln euro w ramach konkursu CEF Alternative Fuels Infrastructure Facility, w którym dotacje na łączną kwotę 424 mln euro otrzymały 42 projekty .

Wodór – alternatywa dla paliw konwencjonalnych

Rozwój infrastruktury związanej z paliwami wodorowymi jest elementem Strategii Wodorowej Grupy ORLEN. To odpowiedź koncernu na wyzwania związane z transformacją energetyczną i szukaniem zielonych, ekologicznych rozwiązań. Wodór jako alternatywa dla paliw konwencjonalnych jest obecnie jednym z kluczowych elementów dekarbonizacji sektora transportu.

­– Jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej jest rozwój paliw alternatywnych, w tym wodoru. Widzimy, że w kolejnych latach będzie on odgrywał istotną rolę, szczególnie w przemyśle, transporcie ciężkim i publicznym. Zeroemisyjna komunikacja miejska jest szczególnie ważna w dużych miastach, które na ten cel mogą pozyskać dofinansowanie z NFOŚiGW i programów unijnych. Sukcesywnie więc rośnie zainteresowanie pojazdami z napędem wodorowym. Dlatego, razem z samorządami w całej Polsce, rozwijamy ten rodzaj transportu. Na przykładzie otrzymanego dofinansowania widzimy, że to właściwy kierunek, zbieżny z tym, który wyznaczyły unijne instytucje – mówi Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


Unijne finansowanie zostało przekazane na realizację trzeciej fazy projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland. W ramach pierwszych dwóch etapów ORLEN realizuje budowę 8 stacji tankowania wodoru w całym kraju oraz instalacji produkcji wodoru jakości automotive we Włocławku. Inwestycje te już wcześniej otrzymały dofinansowanie w wysokości 70 mln zł z funduszu unijnego „Łącząc Europę”.

16 stacji tankowania i fabryka zielonego wodoru

W ramach trzeciego etapu projektu i przyznanych właśnie środków, ORLEN planuje zbudować kolejnych 16 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, rozmieszczonych na sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej) w różnych częściach kraju. Oprócz tego, w Szczecinie, koncern zbuduje instalację produkcji wodoru jakości automotive, w oparciu o elektrolizę wody zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

Do 2030 roku Grupa ORLEN zakłada budowę sieci ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo, drogowego oraz kolejowego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wodór będzie dostarczany do nich dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie ORLEN do 2030 roku wyniesie około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 tysięcy ton rocznie odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: ORLEN

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE