Czysta energia w ciepłownictwie to cel Ministerstwa Klimatu i Środowiska i NFOŚiGW. 16 kwietnia zostanie uruchomiony nowy program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”, w ramach którego 2 mld zł na wsparcie inwestycji dotyczących wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii trafi do samorządów i przedsiębiorców.

Reklama

Ogłaszamy nowy program dla ciepłownictwa z pulą 2 miliardów złotych na inwestycje w ciepło systemowe, oparte na odnawialnych źródłach energii, z Funduszu Modernizacyjnego. To pieniądze, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy i spółki komunalne. – powiedziała ministra klimatu i środowiska paulina Hennig-Kloska. 

„OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”

Celem wdrożenia programu „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa” jest rezygnacja z paliw kopalnych na rzecz czystej energii w ciepłownictwie, gdzie dziś spala się ok 40% węgla, głównie miału.

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska i wiceministra Urszula Zielińska przedstawiły najważniejsze informacje dotyczące nowego systemu wsparcia. W ramach programu „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa” dla przedsiębiorców i samorządów przewidziano 2 mld zł wsparcia. Środki można będzie przeznaczyć na pompy ciepła, kolektory słoneczne, geotermię, a także przyłączenie do sieci ciepłowniczej i magazyny ciepła. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 16 kwietnia.


Czysta i tania energia w polskich domach. Jakich zmian potrzebujemy?


Wsparcie – dla kogo i na co?

Jak zauważyła szefowa resortu, w Polsce do systemu ciepłownictwa podłączonych jest 5,8 mln gospodarstw domowych. To dowód na to, że ciepłownictwo systemowe jest niezwykle istotnym element transformacji.

To pierwszy w pełni zielony program, który pokazuje jasny kierunek transformacji ciepłownictwa – od ciepłownictwa węglowego do ciepłownictwa w pełni zielonego. – powiedziała wiceministra Urszula Zielińska. 


Instalacje spalające biomasę – jedyna taka mapa w Polsce!


Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i obejmie inwestycje dotyczące budowy i przebudowy źródeł o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 2 megawatów mocy cieplnej – MWt, w których do produkcji energii cieplnej wykorzystywane będą pompy ciepła, kolektory słoneczne i geotermia (bez kogeneracji). Elementem inwestycji mogą być ponadto przyłącza do sieci ciepłowniczej należącej do beneficjenta (wytwórcy energii) lub magazyny energii (magazyny ciepła, ale i inne technologie). 

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce OZE w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. 

Budżet na realizację celu programu wynosi 2 mld zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano 1,43 mld zł, dla zwrotnych 0,57 mld zł. Wsparcie obejmie koszty kwalifikowane poniesione do 31.12.2030 r. z zastrzeżeniem, że zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie. 

W  ramach programu powstanie co najmniej 325 instalacji OZE o mocy co najmniej 898 megawatów mocy cieplnej – MWt. Planowane zmniejszenie emisji wyniesie co najmniej 387 062 Mg CO2/rok. 

 

Więcej szczegółów – OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

źródło: NFOŚiGW

zdjęcie: pixabay

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE