6. Kongres Biometanu 2023

Przed nami szósta edycja Kongresu Biometanu. W tym roku wydawca Magazynu Biomasa zaprasza przedstawicieli sektora biogazu i biometanu do hotelu Airport Hotel Okęcie w Warszawie 11-12 maja 2023.

W związku z rosnącym wciąż zainteresowaniem biometanem na świecie, wywołanym także w dużej mierze przez obecną sytuację geopolityczną i rosyjską agresję na Ukrainę, także w kraju biometan staje się gorącym tematem. Szczególnie w ostatnim czasie także ustawodawcy wydają się dostrzegać jego w wielki potencjał. Podczas 6. Kongresu Biometanu przyjrzymy się sektorowi biometanowemu i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy czeka nas przełom.

Dla kogo?

Do udziału w Kongresie zapraszamy inwestorów planujących budowę biogazowni, właścicieli działających instalacji biogazowych, technologów i zarządców biogazowni odpadowych i oczyszczalnianych, właścicieli dużych gospodarstw rolnych, przetwórców rolno-spożywczych, kierowników ubojni i ferm drobiu, dostawców technologii i urządzeń, doradców finansowych i ubezpieczeniowych, polskich i europejskich stowarzyszeń, przedstawicieli administracji rządowej i samorządów.

Szczegóły dotyczące programu 6. Kongresu Biometanu pojawią się już wkrótce.

 

 

 

 

 

 

 

 


V Narodowy Kongres Biometanu 2022

Już po raz piąty Biomass Media Group – wydawca Magazynu Biomasa – zaprasza na Narodowy Kongres Biometanu 2022. Konferencja odbędzie się 30 i 31 maja 2022 w Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

Podczas Kongresu pojawi się wiele kluczowych kwestii dotyczących rozwoju sektora biometanu, którego wagę dostrzegają już rynki na całym świecie. Czy rok 2022 będzie można nazwać przełomowym dla biometanu w naszym kraju?

V Narodowy Kongres Biometanu będzie okazją do przyjrzenia się sektorowi biometanowemu. Kongres jest także  platformą wymiany doświadczeń oraz wypracowania optymalnego dla Polski modelu biznesowego, jeśli chodzi o biometan.

W programie wydarzenia znajdą się:

✅ potencjał rozwojowy biometanu w świetle nowelizacji ustawy o OZE
✅ biometan w sieci czy bioLNG?
✅ biometan w transporcie
✅ techniczne aspekty wtłaczania biometanu do sieci
✅ technologie oczyszczania biogazu do biometanu
✅ „zielony” wodór
✅ finansowanie inwestycji biometanowych

 

Szczegółowy program wydarzenia dostępny już wkrótce.

Sponsorzy i Partnerzy

Patroni honorowi i medialni

 

 


Narodowy Kongres Biometanu 2020 odbędzie się 8 grudnia online. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: Biometan w Polsce 2020 – nowe perspektywy dla krajowych wytwórców energii.

W programie między innymi:

• technologie fermentacji
• oczyszczanie biogazu
• gospodarka biometanem
• biometan w transporcie
• gazowa infrastruktura sieciowa
• wykorzystanie produktów ubocznych biometanowni
• magazyny gazu
• uwarunkowania środowiskowe
• aspekty prawne

 

SPONSOR STRATEGICZNY:

SPONSOR:

PARTNER WYDARZENIA:

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:

Konferencja jest tłumaczona symultanicznie na język angielski.

Możliwe jest także uczestnictwo w odbywającym się dzień wcześniej V Kongresie Biogazu.

Więcej informacji pod numerem telefonu +48 792 122 038


Biometan w Polsce 2019 – nowe perspektywy dla krajowych producentów energii

9 grudnia 2019, Poznań

Narodowy Kongres Biometanu 2019 to konferencja poświęcona wyjątkowo obiecującemu kierunkowi rozwoju branży OZE.

Biometan to:

 • jeden z najprężniej rozwijających się w Europie sektorów OZE. Jego potencjał dostrzegły m.in. Francja, Włochy i kraje skandynawskie,
 • paliwo które odegra bardzo ważną rolę w dekarbonizacji transportu.


FORMULARZ REJESTRACYJNY


Nowe przepisy, nowy kierunek rozwoju:

 • nowelizacja ustawy o biopaliwach to z pewnością nowe otwarcie dla krajowych producentów energii,
 • biometan jako biopaliwo służące do produkcji biowodoru ma pomóc w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NWC) w 2020 r., co jest kluczowe m.in. w kontekście spełnienia celu udziału OZE w krajowym transporcie.

Podczas Kongresu Biometanu będziemy m.in. omawiać temat:

 • stworzenia nowoczesnych i atrakcyjnych ram prawnych dla inwestorów zainteresowanych biometanem w transporcie,
 • dobre przykłady z Niemiec, Włoch i Skandynawii,
 • wykorzystanie biometanu jako paliwa transportowego.

PATRONAT HONOROWY 

PARTNERZY MERYTORYCZNI II NARODOWEGO KONGRESU BIOMETANU

SPONSORZY STRATEGICZNI II NARODOWEGO KONGRESU BIOMETANU

SPONSORZY II NARODOWEGO KONGRESU BIOMETANU 

PARTNERZY II NARODOWEGO KONGRESU BIOMETANU

PATRONAT MEDIALNY 


NARODOWY KONGRES BIOMETANU 2018 – ZOBACZ RELACJĘ


W programie wydarzenia m.in.:

 • kluczowe z punktu widzenia rozwoju branży kwestie ram prawnych i mechanizmu wsparcia,
 • aktualne możliwości zatłaczania biometanu do sieci gazowej,
 • zagadnienia dotyczące technologii do produkcji biometanu, eksploatacji instalacji oraz substratów do produkcji biogazu,
 • rola biometanu w gospodarce obiegu zamkniętego,
 • darmowy dyżur prawny i technologiczny,
 • przegląd technologii,
 • networking.

Dla kogo Kongres?

 • wszystkich uczestników sektora biogazowego w Polsce,
 • właścicieli instalacji biogazowych,
 • dostawców technologii i sprzętu do biogazowni,
 • sektora transportowego i koncernów energetycznych,
 • władz samorządowych i administracji rządowej.

Konferencja będzie okazją do przyjrzenia się europejskiemu sektorowi biometanowemu i zastanowieniu się, które z już funkcjonujących rozwiązań można przenieść na krajowy grunt. Kongres jest platformą wymiany doświadczeń oraz wypracowania optymalnego dla Polski modelu biznesowego, jeśli chodzi o biometan.

Jesteś zainteresowany wystąpieniem na Narodowym Kongresie Biometanu 2019? Zadzwoń: +48 792 122 038, lub napisz: biometan@magazynbiomasa.pl

 


I NARODOWY KONGRES BIOMETANU – ZOBACZ RELACJĘ


Do końca października każdy uczestnik przy rejestracji otrzyma 10% zniżki.


Narodowy Kongres Biometanu 2018

Już we wrześniu w hotelu Remes****w Opalenicy odbędzie się pierwszy w Polsce Narodowy Kongres Biometanu (24-25.09). Wśród prelegentów znajdą się m. in.

 • Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Kamil Kozłowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Andrzej Lewicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu,
 • Karol Jarzyna, Dynamic Biogas, przedstawiciel Das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ),
 • Janusz Szymańczyk, Boroprojekt,
 • Piotr Banasik, Brudkowski & Wspólnicy,
 • Jarosław Spytek , Xylem Water Solutions,
 • Michał Tarka BTK Legal,
 • Karolina Kapsa,
 • Paweł Filanowski AGH/PSB,
 • Adam Cenian Instytut Maszyn Przepływowych PAN.

Dla uczestników przygotowany został niezwykle bogaty zakres tematyczny oraz jedyna w Polsce możliwość zwiedzania biometanowni.

Lista uczestników Narodowego Kongresu Biogazu.

Monday, September 24, 2018

 • 8:30 – 9:45 Congress Registration/ coffee break
 • 10:00 – 10:10 Opening ceremony
 • 10:10 – 10:30 Opening speech: Polish Biomethane – new perspectives for domestic energy producers.
 • 10:30 – 11:30 Session I: Fermentation technologies
  • The selection of the substrate is the key to success.
  • Overview of fermentation technologies.
  • Possibilities of biohydrogen and biomethane production in Poland.
 • 11:30 – 13:00 Session II: Biogas purification technologies
  • Purification from hydrogen sulphide and ammonia – an overview of available technologies.
  • Overview of available technologies for biogas purification to biomethane.
  • Polish cryogenic technology.
  • Polish membrane technology.
  • Operational problems of biogas purification
 • 13:00 – 1:30 Coffee break
 • 13:30 – 14:50 Session III: Biomethane Economy
  • Technical aspects of injection of biomethane into gas networks.
  • Legal aspects of methane injection into the network.
  • Biomethane as an ecological fuel.
  • Compression or liquefaction of biomethane for transport purposes.
  • Certification of biomethane.
 • 14:50 – 15:40 Lunch
 • 15:40-16.40 Session IV: Gas network infrastructure
  • The operating principles of the system and the necessary equipment.
  • Operation of the installation for the injection of biomethane into the network.
  • Trade in biomethane: administrative and legal aspects.
 • 15:40-16:40 Sesja V: Foreign biomethane market experiances
  • Finland
  • Systems for the production and distribution of biogas to local gas grid in China.
  • Norway
  • Germany
 • 16:40 – 17:40 Discussion panel summarizing the first day of the National Biomethane Congress.
 • 17:40 – 18:00 The end of the 1st day of the National Biomethane Congress
 • 20:00 Dinner

Tuesday, September 25, 2018

 • 10:00 – 13:00 Visiting the biomethane plant
 • 14:00 Lunch/Closing ceremony

* Congress Programme may change

Speakers:

 • Jacek Dach, University of Life Sciences in Poznań
 • Alina Kowalczyk-Juśko, University of Life Sciences in Lublin
 • Kamil Kozłowski, Poznan University of Environmental and Life Sciences
 • Andrzej Lewicki, Poznan University of Environmental and Life Sciences
 • Marek Pituła, Polish Biometan Association
 • Karol Jarzyna, Dynamic Biogas, representative of Das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ)
 • Janusz Szymańczyk, Boroprojekt
 • Piotr Banasik, and Brudkowski & Partners
 • Shubiao Wu, China Agricultural University, Pekin

This post is also available in: polski angielski