UE chce podnieść standardy oczyszczania ścieków w państwach członkowskich. Lepsze monitorowanie poziomu zanieczyszczeń i patogenów oraz ich usuwanie będą stopniowo wprowadzane na przestrzeni najbliższych dziesięcioleci. Jedną z ciekawszych propozycji jest nałożenie dodatkowych opłat na firmy z sektora kosmetycznego i farmaceutycznego, pokrywając za ich pomocą koszty usuwania wygenerowanych przez te branże mikrozanieczyszczeń.

Reklama

10 kwietnia Parlament Europejski uchwalił przepisy dotyczące zarządzania ściekami komunalnymi. Dzięki nowym standardom woda będzie lepiej oczyszczona i wykorzystywana bardziej efektywnie.

Unia chce poprawy jakości wody

Parlament Europejski 481 głosami za i 79 głosami sprzeciwu przy 26 wstrzymujących się, zadecydował o przyjęciu norm powstałych przy porozumieniu z Radą. Również ten organ musi formalnie przyjąć dokument, aby ostatecznie wszedł on w życie.

Zmiana przepisów wynika z działań podjętych jeszcze w październiku 2022 r., kiedy Komisja Europejska wniosła o zaktualizowanie dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Konieczne było dostosowanie jej przepisów do celów unijnej polityki.


Czytaj też: Mała oczyszczalnia ścieków komunalnych z własną biogazownią


Środowisko jako priorytet

Nowe przepisy zakładają, że od 2035 r. wszystkie ścieki pochodzące z aglomeracji mającej przynajmniej 1000 mieszkańców, będą musiały przechodzić wtórne oczyszczanie, czyli usunięcie biodegradowalnej materii organicznej. W 2039 r. wymagane będzie wdrożenia trzeciego stopnia oczyszczenia, czyli usunięcia azotu i fosforu dla zakładów obsługujących co najmniej 150 tys. mieszkańców. Od 2045 r. ten obowiązek zostanie rozciągnięty także na obszary o liczbie ludności przekraczającej 10 tys. Oczyszczanie czwartorzędowe, likwidujące pozostałe mikrozanieczyszczenia, będzie obligatoryjne od 2045 r. przy zakładach obsługujących co najmniej 150 tys. osób.


Czytaj też: Recyklomaty na kartonowe opakowania wzmocnią GOZ?


W porozumieniu zawarto decyzję o ściślejszym monitorowaniu poszczególnych parametrów w celu ochrony zdrowia publicznego. Analizie mają zostać poddane patogeny, zawartość mikroplastiku, a także tzw. wieczne chemikalia, czyli związki nie ulegające biodegradacji (np. substancje per- i polifluoroalkilowe, PFAS).

Wprowadzona zostanie także rozszerzona odpowiedzialność, zakładająca, że producenci kosmetyków i farmaceutyków w 80% będą pokrywać wydatki wynikające z konieczności przeprowadzania czwartorzędowego oczyszczania. Państwa członkowskie mogą częściowo dofinansowywać ten koszt. Ponadto w przepisach zawarto zobowiązanie o konieczności ponownego wykorzystywania oczyszczonej wody, szczególnie na obszarach, które są zagrożone jej niedoborem.

Zdjęcie: Shutterstock

Źródło: European Parliament

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE