Do 14 marca właścicielem spółki Gas Storage Poland był ORLEN, który na mocy warunkowej umowy sprzedał 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Gas Storage Poland firmie GAZ-SYSTEM.

Reklama

Sprzedaż Gas Storage Poland

Nabycie 100% udziałów spółki Gas Storage Poland pozwala GAZ-SYSTEM rozszerzać kompetencje w zakresie zarządzania strategiczną infrastrukturą energetyczną na rynku gazu w Polsce.

– Przejęcie przez GAZ-SYSTEM spółki, która pełni rolę operatora podziemnych magazynów gazu wzmocni nadzór nad gazową infrastrukturą strategiczną w Polsce. Usprawni także współpracę pomiędzy operatorem systemu przesyłowego a operatorem systemu magazynowania. Przełoży się to również na większe bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców, lepsze wykorzystanie istniejących zdolności magazynowych oraz ich zwiększenie – mówi w komunikacie Sławomir Hinc, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.  


Kongres Biometanu już 21-22 maja. Sprawdź!


Sprzedaż przez ORLEN udziałów w kapitale zakładowym Gas Storage Poland następuje w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), dotyczącą koncentracji ORLEN oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Odpowiedzialność za rozwój magazynów gazu w nowym modelu rynkowym zostanie przypisana spółce GAZ-SYSTEM, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.

Wszystkie kompetencje w jednym ręku

Spółka przekonuje w komunikacie, że skupienie w kompetencjach jednej grupy kapitałowej zadań związanych z funkcjonowaniem systemu przesyłowego, Terminalu LNG i magazynowania gazu ziemnego daje gwarancję podejmowania optymalnych decyzji co do rozbudowy instalacji magazynowych oraz ich modernizacji, uwzględniając potrzeby obu systemów oraz uczestników rynku gazu, a także zapewniając optymalne finansowanie i kompleksową realizację inwestycji.

Ponadto, GAZ-SYSTEM oraz Gas Storage Poland funkcjonując w ramach jednej grupy kapitałowej będą w stanie efektywniej zapewnić integralność systemu przesyłowego gazu w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych.

źródło, zdjęcie: GAZ-SYSTEM

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE