Aż o 17 proc. rok do roku wzrosła produkcja energii ze źródeł OZE w Grupie Enea – głównie dzięki kolejnym inwestycjom w farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Firma, która ogłosiła właśnie wyniki finansowe za 2023 r., zapowiada już jednak, że będzie wykorzystywać także coraz więcej biomasy w Elektrowni Połaniec.

Reklama

Jak wynika z przedstawionych w tym tygodniu wyników finansowych za ub. rok, Grupa Enea wypracowała EBITDA na poziomie 6,3 mld zł. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody ukształtowały się na poziomie 48,2 mld zł. Informując o wynikach finansowych Enea podkreśla, że jej głównym celem jest uczestnictwo w procesie transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, stąd konsekwentnie realizuje projekty, których celem jest zeroemisyjność i neutralność klimatyczna. Jakie dokładnie?

OZE w górę, paliwa konwencjonalne w dół

Dzięki dzięki kolejnym inwestycjom w farmy fotowoltaiczne i wiatrowe moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w Grupie Enea na koniec ub. roku wynosiła już ponad 500 MW. W 2023 r. Grupa zwiększyła swój potencjał wytwórczy w OZE o 53 MW a produkcja energii ze źródeł OZE zwiększyła się rok do roku o 17 proc. i wyniosła blisko 2,3 TWh, przy jednoczesnym spadku produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych – o ponad 21 proc.


Sąd nakazuje Enei ujawniać skąd bierze biomasę


Moce wytwórcze zostały rozszerzone m.in. o farmy fotowoltaiczne PV Genowefa (woj. wielkopolskie) o mocy 35 MW oraz mniejsze instalacje w Tarnowie (woj. dolnośląskie) i Tykocinie (woj. podlaskie). Grupa pozyskała także projekt wiatrowy o mocy 19,8 MW – farma wiatrowa Bejsce (woj. świętokrzyskie) jest w trakcie budowy i rozpocznie pracę na początku 2025 r. Ponadto rozpoczęły się prace przy budowie farmy fotowoltaicznej Dygowo I, a w przededniu realizacji jest farma fotowoltaiczna Jastrowie II.

Coraz więcej biomasy w Elektrowni Połaniec

Mocnym ogniwem całego łańcucha zielonej transformacji Enei pozostaje również Elektrownia Połaniec, jedna z największych w Europie instalacji wykorzystujących biomasę. W Połańcu spala się jej ok. 1,5 mln ton rocznie w tzw. „Zielonym Bloku” o mocy 225 MW (wykorzystuje w 100% paliwo z biomasy) oraz w pozostałych sześciu blokach o mocy do 242 MW (wykorzystują miks paliwowy z węgla kamiennego oraz 30% biomasy). Do produkcji energii wykorzystuje się miks biomasy drzewnej w postaci zrębków i trocin z pozostałości z przetwórstwa drewna w połączeniu z biomasą rolną.
Już od 2021 r. Elektrownia Połaniec realizuje projekt inwestycyjny, który zakłada zwiększenie współspalania biomasy w kolejnych latach.

Są pieniądze na OZE

Jak informuje Grupa Enea, dalsze plany inwestycyjne związane z OZE będą możliwe dzięki zapewnieniu finansowania, które jest kluczowe dla rozwoju potencjału wytwarzania czystej energii i obszaru dystrybucji, wspierającego rozwój nowych projektów związanych z zieloną energią. Na początku 2023 r. Enea podpisała umowę finansowania z konsorcjum pięciu banków w łącznej kwocie 2,5 mld zł, z czego 1,5 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje w obszarze dystrybucji i rozwój projektów OZE. Grupa zawarła również z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu inwestycyjnego. Pozyskane 2 mld zł zostaną w całości przeznaczone na inwestycje w obszarze dystrybucji, które zostaną przeprowadzone w latach 2023-2025.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE