W Bytnicy w województwie lubuskim zainaugurowano produkcję innowacyjnego pelletu drzewnego, spełniającego najwyższe europejskie normy i parametry jakościowe, co nie tylko zwiększy podaż oferowanego na rynku pelletu drzewnego, ale również przyczyni się do wykorzystania dotychczas niezagospodarowanego surowca. Za projekt odpowiada spółka Wood Trade, będąca wspólnym przedsięwzięciem firm Biomasa Partner Group SA, Hamar A.M. Benedykcińscy Sp. Jawna oraz sfinansowana we współpracy z holdingiem INWE w ramach WT Invest Sp. z o.o.,

Reklama

Autorskie wykorzystanie technologii

Innowacyjność procesowa zakładu w Bytnicy polega zarówno na produkcji pelletu wzbogaconego o naturalne i ekologiczne dodatki mające istotny wpływ na poprawę parametrów produktu, jak i na wytwarzaniu pelletu z dotychczas niewykorzystywanego na ten cel surowca. Proces dozowania dodatków oraz doboru surowca do produkcji jest własnym, autorskim rozwiązaniem Wood Trade, ujętym w zgłoszeniu patentowym. 

word trade bytnica pellet
Word Trade Bytnica

– Spółka Wood Trade jest właścicielem praw własności intelektualnej, związanej z realizacją projektu oraz patentu nr 237071, dotyczącego zestawu urządzeń do powstawania pelletu. W zgłoszeniu patentowym opisano innowacyjny proces produkcji pozwalający na precyzyjne aplikowanie dodatków wzbogacających pellet. Efektem realizacji projektu w ramach opatentowanego rozwiązania, było stworzenie innowacyjnej linii technologicznej ze specjalnym modułem sitowym, dzięki któremu wyselekcjonowany surowiec wzbogacany naturalnymi dodatkami, wpływa znacząco na podwyższenie parametrów technicznych innowacyjnego pelletu – mówi Andrzej Kaszczyński, Prezes Zarządu Biomasa Partner Group SA.  

pellet word trade
Zakład produkcji pelletu, Word Trade

   

W ramach realizacji projektu, Spółka Wood Trade współpracowała z Uniwersytetem Przyrodniczym  w Poznaniu, Instytutem Technologii Drewna oraz Instytutem Nafty i Gazu. 

– Nasza współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu dotyczyła m.in. założeń projektowych, a kluczowe dla projektu badania były realizowane w laboratoriach uniwersytetu. Instytut Technologii Drewna wspierał Wood Trade w zakresie badań jakości surowca, a INiG prowadził szeroko zakrojone badania naturalnych, ekologicznych dodatków wzbogacających pellet – tłumaczy Magdalena Rosiak, V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzająca w Biomasa Partner Group SA.  


Pellet zmienia kierunki przepływu między rynkami


Zaangażowanie w ochronę środowiska

Misja Spółki Wood Trade odzwierciedla zaangażowanie na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W ramach misji został wyznaczony priorytet, jakim jest nieustanna ochrona środowiska naturalnego, umacnianie więzi z naturą oraz pełniejsze wykorzystanie jej bogactw. 

– Naszym celem, od początku powstania Spółki, było opracowanie nowego produktu – wzbogaconego o dodatki pelletu drzewnego, produkowanego z dotychczas niezagospodarowanego surowca. Podejmując ten wysiłek, chcemy wnieść swój wkład na rzecz troski o środowisko naturalne. Wierzymy, że nasze działania przyniosą wymierne korzyści w postaci zwiększonej świadomości ekologicznej oraz w znaczny sposób wpłyną na ograniczanie dewastacji środowiska naturalnego – podsumowuje Mariusz Benedykciński, Prezes Zarządu firmy Hamar. 

Innowacyjny pellet drzewny

innowacyjny pellet drzewny word trade
Innowacyjny pellet drzewny Word Trade

Innowacyjny pellet drzewny, produkowany w zakładzie w Bytnicy, spełnia wymagania konsumentów pod względem jakości i kaloryczności, będąc jednocześnie przyjaznym dla środowiska. Dzięki opracowaniu nowej technologii, uzyskany produkt posiada następujące cechy:

– niska zawartość popiołu, 

– wysoka wartość opałowa, 

– wyższa wytrzymałość mechaniczna, 

– najwyższa jakość dzięki zastosowaniu naturalnych dodatków.

Fabryka pelletu. Czytaj za darmo w internecie!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE