POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ WWW.MAGAZYNBIOMASA.PL

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Biomass Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adres do kontaktu:

ul.Kwiatowa 14/4 ,

60-313 Poznań

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:

telefon        +48512321956

e-mail         marta.kosinska@magazynbiomasa.pl

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na adres marta.kosinska@magazynbiomasa.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej zwane RODO).

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. w celu zapewnienia możliwości korzystania ze strony internetowej i zapewnienia jej poprawnego działania  – podstawą prawną tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu strony internetowej.
  2. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną tych działań jest również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.
  3. w celu wysyłki newslettera, ale tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na jego otrzymywanie –  podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
  4. w celu realizacji umów z Państwem zawartych, a dotyczących zakupu prenumeraty Magazynu Biomasa lub realizacji  umów dotyczących Państwa udziału w imprezach branżowych organizowanych przez Administratora – podstawą prawną tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  5. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowych jakie ciążą na administratorze w związku z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego – podstawą prawną tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 1. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
 2. imię i nazwisko,
 3. adres e-mail – w przypadku zapisu na newsletter,
 4. adres IP,
 5. datę i godzinę wizyty na stronie internetowej,
 6. dane wskazane w formularzach rejestracyjnych na imprezy branżowe,
 7. dane wskazane w formularzu zamówienia prenumeraty Magazynu Biomasa,
 8. dane wskazane w formularzu pobrań raportów .
 9. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
 10. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie zaufane podmioty takie jak dostawcy usług IT,itp.
 • W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych od naszych zaufanych partnerów, Państwa dane zostaną udostępnione tym podmiotom w celu otrzymywania przez Państwa informacji handlowych drogą elektroniczną.
 1. Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 

III. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 1. Państwa dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem strony internetowej Administratora, będą usuwane po upływie 2 lat od daty ostatnich odwiedzin strony.
 2. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, będą one przetwarzane do momentu jej wycofania. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana poprzez kliknięcie opcji „kliknij tutaj”, która znajduje się w treści wiadomości newsletterowej.
 3. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, będą one przetwarzane przez czas obowiązywania tej umowy, a następnie do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz do momentu upływu terminów wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności do upływu terminu wskazanego w przepisach prawa podatkowego.
 4. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, Państwa dane będą przetwarzane do momentu upływu okresu ich przedawnienia wskazanego w przepisach prawa. .

 

 1. PRAWO DO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych,
 6. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie aby wejść i skorzystać ze strony internetowej, otrzymać newsletter czy też zawrzeć umowę z Administratorem.

 

 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 2. Pliki cookies – wprowadzenie

W trakcie świadczenia usług, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego strony internetowej. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

 1. Podstawa przetwarzania plików cookies

Osoby korzystające z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

 

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

 

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

 

 1. Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?

Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

 

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie ze strony jest niemożliwe,
 • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Administratorowi na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności strony może być ograniczone,
 • pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na stronie lub poza nim do preferencji Użytkownika. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności strony może być ograniczone.

 

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.

 

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • pliki cookies Administratora,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.

 

 1. Pliki cookies Administratora

Pliki cookies Administratora pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

 

 1. Pliki cookies podmiotów trzecich

Administrator może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkowników,
 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

 

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które  najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają  nasze dane:

 

 1. Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences.

 

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

 

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności strony.

 

 

 1. UWAGI KOŃCOWE
 2. W sprawach nieobjętych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności w witrynie internetowej.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane przez osoby trzecie, umieszczone na podstronach do niniejszego serwisu.

About this cookie policy

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used, and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store, and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website
Learn more about who we are, how you can contact us, and how we process personal data in our Privacy Policy.
Your consent applies to the following domains: magazynbiomasa.pl

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses first-party and third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our website are mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket, and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit, etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.
The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: TThese are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing content of the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

CookieDescription
No records found

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the „Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more about how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

This post is also available in: polski angielski