Obszar Szczególnego Narażenia, czyli cała Polska narażona na… straty?

Polscy rolnicy mają nowy powód do zmartwień. Cały obszar kraju zostanie objęty wymogami związanymi z gospodarowaniem na tzw. OSN-ach, czyli obszarach szczególnego narażenia. Nowa ustawa Prawo wodne dotyczy 335 tys. gospodarstw i spowoduje wydatki inwestycyjne wynoszące 754,7 mln zł – szacują rolnicy. Tekst: Beata Klimczak  Zdjęcie: Pixabay.com Obszarami szczególnie narażonymi są w  100 proc. także powierzchnie kilku innych krajów UE, ale polscy rolnicy wskazują, że obowiązki ich kolegów…

czytaj więcej »

Obszar Szczególnego Narażenia utrudni nam życie

Od przyszłego roku w nowym „Prawie wodnym” całe terytorium Polski ma być Obszarem Szczególnego Narażenia, a więc obejmą go także szczególne przepisy.   Tekst: Franciszek Nowak, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Rolniczego   Będą to przede wszystkim dużo większe ograniczenia i  obowiązki zwłaszcza dla gospodarstw towarowych zajmujących się hodowlą. Nawożenie azotowe nie jest głównym powodem zanieczyszczenia wód Bałtyku, dlatego niezrozumiałe jest obarczanie polskich rolników odpowiedzialnością, a obostrzenia zupełnie nieadekwatne do skali problemów. Ograniczenie możliwości stosowania nawozów azotowych mineralnych…

czytaj więcej »

Dyrektywa REDII. Czym powinien się kierować Parlament Europejski?

Koalicja Na Rzecz Biopaliw twierdzi, że w dalszych pracach nad projektem dyrektywy REDII Parlament Europejski powinien pójść kierunkiem wyznaczonym sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Opublikowano w tej sprawie specjalny komunikat. 23 października 2017 r. w Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego przegłosowała projekt sprawozdania dotyczącego projektu nowej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze…

czytaj więcej »

Uchylenie się od wydania 30 proc. użytków rolnych

W dniu 16 września 2011 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1382). Na jej podstawie Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie KOWR) miała obowiązek w terminie sześciu miesięcy zaproponować dzierżawcom, którzy posiadali w umowach grunty o powierzchni większej niż 428 ha, wyłączenie 30…

czytaj więcej »

Polskie Towarzystwo Rolnicze to nowa nazwa…

Na walnym zgromadzeniu 10 lipca br. podjęliśmy uchwałę zmieniającą nazwę Stowarzyszenia Dzierżawców i  Właścicieli Rolnych RP na Polskie Towarzystwo Rolnicze. W  ten sposób chcemy poszerzyć grono przystępujących do nas członków ze wszystkich środowisk rolniczych. tekst: Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego Od dłuższego czasu zauważamy niemoc w przekazywaniu informacji w środowisku, stąd decyzja o tworzeniu nowego przekazu poprzez „Magazyn Biomasa”. Zauważamy, że w  ostatnich latach zostaliśmy wciągnięci…

czytaj więcej »