Uchylenie się od wydania 30 proc. użytków rolnych

W dniu 16 września 2011 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1382). Na jej podstawie Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie KOWR) miała obowiązek w terminie sześciu miesięcy zaproponować dzierżawcom, którzy posiadali w umowach grunty o powierzchni większej niż 428 ha, wyłączenie 30…

czytaj więcej »

Polskie Towarzystwo Rolnicze to nowa nazwa…

Na walnym zgromadzeniu 10 lipca br. podjęliśmy uchwałę zmieniającą nazwę Stowarzyszenia Dzierżawców i  Właścicieli Rolnych RP na Polskie Towarzystwo Rolnicze. W  ten sposób chcemy poszerzyć grono przystępujących do nas członków ze wszystkich środowisk rolniczych. tekst: Franciszek Nowak, prezes Polskiego Towarzystwa Rolniczego Od dłuższego czasu zauważamy niemoc w przekazywaniu informacji w środowisku, stąd decyzja o tworzeniu nowego przekazu poprzez „Magazyn Biomasa”. Zauważamy, że w  ostatnich latach zostaliśmy wciągnięci…

czytaj więcej »

Najwięksi rolnicy na łamach “Magazynu Biomasa”

Najwięksi producenci rolni w Polsce od września znajdą swoje stałe miejsce na łamach "Magazynu Biomasa". Wydawca miesięcznika nawiązał współpracę z zarządem Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP, dzięki czemu w miesięczniku powstanie nowa, stała sekcja poświęconej zagadnieniom dotyczącym tego środowiska. - Misją naszego wydawnictwa jest edukowanie i zachęcanie do jak najszerszego wykorzystywania biomasy. Rolnicy mają na tym polu ogromny potencjał,…

czytaj więcej »

Elektrociepłownia na słomę oddala się

Elektrociepłownia na słomę, jaką chciała wybudować w Lublinie norweska spółka Tergo Power, prawdopodobnie nie powstanie. We wtorek, 4 kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność wcześniejszej decyzji SKO. Oznacza to, że uzyskanie pozwolenia na budowę oddala się w czasie. Spółka z Norwegii zapowiada rewizję strategii dla regionu. Prezydent mówi:"nie" O planach budowy elektrowni, w której zamiast węgla spalana byłaby słoma mówi się w…

czytaj więcej »