Jak poinformował poseł Janusz Kowalski, 11 grudnia podpisane zostało przygotowane z jego inicjatywy rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowe prawodawstwo otwiera drogę do tego, aby w Polsce zaczęły powstawać grupy producentów biomasy na cele energetyczne.

Reklama

Grupy producentów biomasy na cele energetyczne

Niezależność energetyczna obszarów wiejskich to ważny aspekt na drodze do dekarbonizacji i budowy bezpiecznego systemu energetycznego. Droga ku osiągnięciu tego celu opiera się m.in. na rozwoju biogazowni na tych terenach, jednak to także wymaga wsparcia w zakresie odpowiednich rozwiązań sektorowych. Niedawno podpisane rozporządzenie umożliwiające zakładanie grup producentów biomasy na cele energetyczne to zielone światło od ministra rolnictwa, dzięki któremu działania z tego obszaru uzyskają wsparcie.

Treść dokumentu jest dostępna pod adresem: link.


Specustawa biogazowa – uwaga na zapisy rozporządzenia!


Przepisy wskazują, że minimalna wartość produkcji rocznej dla takiej grupy musi wynieść 50 000 zł. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do rozporządzenia:

– W związku z tym, że potrzeby energetyczne ulegają zmianom, a jako źródło energii mogą być także wykorzystywane całe rośliny lub ich części, zaproponowano modyfikację dotychczasowej kategorii produktów i umożliwienie tworzenia grup producentów rolnych także w odniesieniu do roślin lub ich części niewytwarzanych jako plon główny. Takie podejście powinno pomóc dywersyfikować przychody z produkcji rolnej, wzmacniać jej opłacalność a jednocześnie wychodzić naprzeciw wyzwaniom energetycznym.

Biomasa i paliwa alternatywne

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: archiwum Magazynu Biomasa

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE