ORLEN buduje biometanownię w Głąbowie

orlen biometanownia

Grupa ORLEN buduje pierwszą w Polsce ekologiczną biogazownię, która realnie przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie ciężarowym. Instalacja powstaje w Głąbowie i umożliwi produkcję ponad 7 milionów m3 biometanu rocznie, który następnie zostanie przekształcony w bioLNG. 7 milionów m3 biometanu rocznie 7 milionów m3 biometanu rocznie to ilość, która pozwala na przejechanie 22 milionów kilometrów pojazdem ciężarowym. Uruchomienie inwestycji…

czytaj więcej »

Potencjał zastosowania bioLNG w nowoczesnych pojazdach

bioLNG

Postępująca coraz szybciej ewolucja systemów napędowych w pojazdach jest w pewnym stopniu ograniczona: brakiem dostatecznej infrastruktury, czyli stacji tankowania wodoru i innych paliw alternatywnych czy punktów ładowania pojazdów elektrycznych itp. oraz większymi kosztami tych rozwiązań. Jak temu zaradzić? Bariery rozwojowe Zastosowanie biogazu/biometanu, w postaci sprężonej lub skroplonej jest w XXI wieku już technicznie dobrze opanowane. Wysiłki inżynierów z całego świata koncentrują się…

czytaj więcej »

Podstawowe zagadnienia w zakresie bioLNG

bioLNG

BioLNG występujące w literaturze również jako LBG (liquefied biogas) jest paliwem produkowanym z biometanu poprzez zmianę stanu skupienia z gazowego na ciekły w procesie skraplania. Temperatura wrzenia LBG wynosi około -160 °C (przy ciśnieniu atmosferycznym). Aby skroplić biometan należy go dodatkowo osuszyć z uwagi na to, iż przy normatywnej zawartości wilgoci w biometanie podczas procesu skraplania (który odbywa się w niskich…

czytaj więcej »

Promostal inwestuje w produkcję zbiorników LNG

Producent konstrukcji stalowych, Promostal z Czarnej Białostockiej, wchodzi w nowy segment działalności: produkcję kriogenicznych zbiorników do magazynowania LNG . To właśnie gaz płynny ma odgrywać naczelną rolę jako alternatywa wobec braku dostaw gazu z Rosji. - Wstrzymanie rosyjskich dostaw gazu do Polski powoduje niepokój na rynku. I obawy o bezpieczeństwo energetyczne kraju – mówi Agnieszka Stanisławczyk, prezes Promostalu. Tymczasem oczywistą alternatywą dla…

czytaj więcej »

W trzech miastach pojawią się ogólnodostępne stacje tankowania wodoru

stacje tankowania wodoru

W Wałbrzychu, Poznaniu i Katowicach staną trzy ogólnodostępne stacje tankowania wodoru. To kolejny krok na drodze budowy gospodarki wodorowej w Polsce. 25 października 2022 r. PKN Orlen i NFOŚiGW podpisały umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji. Wodór - paliwo przyszłości "PKN Orlen może dzisiaj skorzystać z priorytetowego programu, który wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowaliśmy na dofinansowanie budowy stacji…

czytaj więcej »