Rola biomasy jest kluczowa dla wielu sektorów, w Unii Europejskiej wykorzystuje się ją chociażby w produkcji żywności, przemyśle czy energetyce. W swoim raporcie Joint Research Centre przedstawia zakres dostaw, zastosowań i przepływów, jakie dotyczyły państw członkowskich w ostatnich latach. Analiza ma na celu wskazanie kierunków dla polityki unijnej w zakresie tego surowca. W końcu biomasa to łakomy kąsek, a to wiąże się z konicznym zachowaniem rozsądku przy wytyczaniu kierunków jej zagospodarowania.

Reklama

Biomasa to podstawa

Rola biomasy jest wielowymiarowa i nie ogranicza się do zapewniania surowców do wykorzystania w celach gospodarczych. Jej funkcją jest także łagodzenie zmian klimatycznych, zapewnianie utrzymania ciągłości ekosystemów i podtrzymanie bioróżnorodności. Rozsądna polityka musi uwzględniać wszystkie te zadania, co wzięto pod uwagę tworząc raport.


Czytaj też: GOZ w rolnictwie: od odpadów do RNG


Łącznie źródła biomasy, obejmujące produkcję krajową i import netto, w UE wygenerowały około 1 mld ton suchej masy, natomiast gdy weźmie się pod uwagę odzysk odpadów komunalnych i przemysłowych, wartość ta rośnie do 1,2 mld t. Około 0,924 mld t suchej masy powstaje w sektorze rolniczym. Z tego 0,5 mld t suchej masy powstaje w celu produkcji żywności, przy czym ok. 0,096 mld t to żywność pochodzenia roślinnego, a 0,393 mld t przeznacza się jako ściółkę i paszę dla zwierząt.

To oznacza, że biomasa agro zajmuje czołowe miejsce w zasobach europejskich. Tuż za nią plasuje się biomasa drzewna, której produkcja stanowi 27% ogólnego areału. W samym 2017 r. łącznie w europejskich lasach pozyskano 551 mln m3 drewna z korą oraz 179,6 mln m3 drewna wtórnego. W tym samym roku zużycie drewna w energetyce i w celu pokrycia zapotrzebowania materiałowego wyniosło 932 mln m3, z czego energetyka wykorzystała 45%.

Analiza objęła także produkcję biomasy z wodnych i morskich ekosystemów. W 2020 r. rybołówstwo morskie pozyskało 3,9 mln t organizmów wodnych, w tym ryb, małż i innych gatunków. W tym samym okresie akwakultura odpowiadała za pozyskanie 1,1 mln t biomasy. Wzrosło też znaczenie wodorostów. Coraz częściej mikroalgi wykorzystuje się w celach przemysłowych – głównie w sektorze spożywczym, chemicznym oraz produkcji biopaliw.

Biomasa w Polsce


Czytaj też: Lasy Państwowe odrzuciły certyfikat FSC. To koniec sprzedaży drewna IKEI oraz upadek polskiego meblarstwa


Polska w skali europejskiej ma duży potencjał produkcji biomasy i skutecznie oraz konsekwentnie go wykorzystuje. Za 70% biomasy pochodzenia rolniczego odpowiada sześć państw członkowskich UE, wśród których poza Polską wymienić można Francję, Niemcy, Włochy, Rumunię i Hiszpanię. Chodzi o 358 mln ton suchej masy z produkcji gospodarczej i 295 mln ton suchej masy z pozostałości produkcji rolniczej.

W kwestii biomasy drzewnej Polska także zajmuje czołowe miejsce, tuż obok Niemiec, Francji, Szwecji i Finlandii. W 2020 r. ogólną ilość dostępnej suchej biomasy drzewnej w całej Europie szacowano na 18,4 mld t suchej masy.

Pełen raport JRC dostępny jest pod adresem: link.

Biomasa i paliwa alternatywne

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: Shutterstock

Źródło: Komisja Europejska

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE