Systemy wsparcia dla biogazu w Polsce nie działają?

Systemy wsparcia dla biogazu

Polityka energetyczna nie tylko Europy, ale i świata, przechodzi poważny kryzys. W obliczu wysokich cen energii elektrycznej, gazu i innych paliw wielu inwestorów pilnie poszukuje źródeł energii. Szczególnie do wykorzystania w autokonsumpcji. W Polsce wytwarzamy ponad 100 mln t bioodpadów rocznie, które trafiają do utylizacji.  W wyniku fermentacji metanowej w biogazowniach mogłyby one dać co najmniej 8 mld m3 biometanu. Pomimo…

czytaj więcej »

Powstała Polska Organizacja Biometanu (POB)

Biznes paliwowo-energetyczny i ciepłowniczy stawia na biometan. Na początku września powołano do życia Polską Organizację Biometanu. Należy do niej kilkanaście podmiotów -  spółek skarbu państwa oraz przedsiębiorstwa należące do prywatnych inwestorów. Celem POB jest wspieranie rozwoju sektora biometanu w kraju i reprezentowanie interesów organizacji na forum międzynarodowym. Przedstawiciele czołowych grup paliwowo-energetycznych i ciepłowniczych działających na krajowym rynku, przy wsparciu ekspertów branżowych,…

czytaj więcej »

Czy biogazownia śmierdzi? Obalamy jeden z mitów!

Rejestr wytwórców biogazu rolniczego znów się powiększył

Czy biogazownia śmierdzi? Prof. Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odpowiada na pytanie Macieja Kosińskiego z magazynbiomasa.pl. Czy biogazownia śmierdzi? Prof. Jacek Dach: Nie! Biogazownia jako instalacja gazowa musi być szczelna z natury rzeczy. Ona nie ma prawa być dopuszczona do użytkowania jeżeli nie jest szczelna. Śmierdzieć mogą odpady, które są używane do fermentacji. Ale to właśnie podstawowe zadanie…

czytaj więcej »

Biogazownia rolnicza – od czego zacząć?

biogazownia Niedamowo

Biogazownia rolnicza – od czego zacząć? Jak wygląda proces przygotowania inwestycji? To pytania, które nurtują potencjalnych inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych przy swoich gospodarstwach, ubojniach, rzeźniach, kurnikach czy zakładach przetwórstwa spożywczego. Oto odpowiedzi na te pytania. Biogazownia rolnicza – od czego zacząć? Wiele polskich gospodarstw coraz poważniej myśli o budowie biogazowni rolniczej, jako, możliwości wykorzystania zielonego ciepła do ogrzewania budynków inwestorskich, możliwości…

czytaj więcej »

Awaria w biogazowni? – powstał na ten temat raport

Awaria w biogazowni? Wyciek gazu lub cieczy pod wysokim ciśnieniem to jedna z najczęstszych przyczyn. Jakie są inne? Jak im zaradzić? O tym traktuje najnowszy raport BiogasWorld. Awaria w biogazowni? Nadciśnienie lub podciśnienie w zbiornikach, komorach fermentacyjnych lub systemie magazynowania może powodować wypadki (otwarcie zbiornika, wyciek gazu itp.). Biogazownie przechowują duże ilości płynnego pofermentu i odpadów zwierzęcych w betonowych i stalowych zbiornikach. Awaria tych…

czytaj więcej »