Unijne oczekiwania energetyczne i polskie potencjał rolny wydają się idealnym połączeniem, by rozwijać nad Wisłą biokomponenty paliw. Spotkanie uczestników branży z przedstawicielami resortu rolnictwa udowodniło, że pomimo obiecujących warunków, ten sektor nadal ma przed sobą wiele wyzwań. Podczas rozmów padły deklaracje ze strony ministerstwa.

Reklama

Biokomponenty tematem politycznego spotkania

Biopaliwa to nie tylko sposób na podniesienie przychodów dla polskiego rolnika. To również droga do uzyskania energetycznej niezależności, dzięki nim ogranicza się import paliw z innych państw. Ponadto w kraju produkuje się już takie dodatki, co przyczynia się do ekonomicznego wzrostu i stanowi kolejny filar samowystarczalności.


Czytaj też: Niemiecki rynek biogazowy, czyli cała branża jednym głosem


29 lutego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproszono reprezentantów branży zrzeszonych w Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych, aby porozmawiać na temat wyzwań i oczekiwań, jakie ma sektor względem rządu. W spotkaniu uczestniczył także Miłosz Motyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Celem rozmów było omówienie wyzwań stojących przed przetwórcami surowców pochodzenia rolniczego i wytwórcami biokomponentów oraz możliwości w zakresie zwiększenia produkcji i wykorzystania biopaliw w Polsce.

Postulaty branży

Przedstawiciele branży zrzeszonej w ramach Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych zwrócili uwagę na potrzebę jak najszybszego określenia poziomów emisji gazów cieplarnianych z upraw rolnych przeznaczonych na cele paliwowe. Ponadto wskazali, że istnieje konieczność nadania kierunku rozwoju biopaliw w dłuższej perspektywie, w tym implementacji do krajowego prawodawstwa przepisów tzw. Dyrektywy RED II i RED III. Dla sektora duże znaczenie ma także, aby zostały spełnione potrzeby rozwojowe branży związane z redukcją śladu węglowego w procesach produkcyjnych.


Czytaj też: Do rolnictwa energetycznego najwyższy czas wrócić


W trakcie rozmów wiceminister Stefan Krajewski podkreślił, że zagospodarowanie surowców rolniczych na cele energetyczne, w szczególności biopaliwowe, to ważny obszar działalności wspierającej rolnictwo, zwłaszcza w obecnej sytuacji rynkowej.

– Z tego względu podejmowane przez resort rolnictwa działania uwzględniają zarówno krótko-, jak i długoterminową perspektywę rozwoju rynku – powiedział sekretarz stanu.

Wiceminister Motyka zapewnił o ścisłej współpracy resortu klimatu i środowiska z resortem rolnictwa w celu wypracowania optymalnych rozwiązań oraz poinformował o podjętych już działaniach legislacyjnych w tym zakresie.

Zdjęcie i źródło: gov

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE