Tylko do jutra konsultacje projektu rozporządzenia dot. biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach OZE

Jeszcze tylko do 27 stycznia 2017 można składać uwagi do rozporządzenia Ministra Energii dot. biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy spalanej w instalacjach OZE. Projekt konsultowany jest z 48 instytucjami. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Energii oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji  zamieszczony jest aktualny projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie parametrów technicznych i technologicznych wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła…

czytaj więcej »