Osady ściekowe i popioły z biomasy poprawią właściwości gleby

Osady ściekowe

Osady ściekowe i popioły z biomasy mogą się przydać? Naukowcy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, opatentowali alternatywę! Alternatywę dla powszechnie stosowanych metod stabilizacji i higienizacji komunalnych osadów ściekowych. W celu ich doglebowego zastosowania, używając jako stabilizatora popiołu lotnego z biomasy. Osady ściekowe są odpadem, który powstaje w procesie oczyszczania ścieków. Odpad ten charakteryzuje się…

czytaj więcej »

Mechaniczne przetwarzanie surowców dla biogazowni

inwestycja biomasowa

Mechaniczne przetwarzanie surowców dla biogazowni? Surowców zawierający włókna? Tak! Przy użyciu prasy KAHL. Kukurydza energetyczna jest najczęściej używanym substratem fermentacyjnym do biogazowni. W ostatnich latach poszukiwano alternatywnych rozwiązań w celu częściowego zastąpienia kukurydzy do produkcji biogazu. Odpady i pozostałości rolnicze, takie jak obornik stały, słoma i inne pozostałości plonów, ale także surowce powstające przy działaniach w celu ochrony krajobrazu oraz zielone…

czytaj więcej »

Biomasa agro kontra gaz w energetyce. Unia zmienia podejście

biomasa agro

Komisja Europejska ogłosiła nowe propozycje taksonomii. Dotyczą włączenia gazu ziemnego i energii jądrowej w energetyce do procedury kwalifikacji tych paliw pierwotnych jako dopuszczonych do finansowania m.in. ze środków publicznych. Zmieniają one podejście do tych dwóch źródeł energii jako „przejściowo zielonych” w porównaniu do wcześniejszych propozycji. Biomasa agro kontra gaz w energetyce Wspomniane propozycje te muszą być jeszcze zaakceptowane przez kraje należące do…

czytaj więcej »

Rola biomasy będzie rosła – uważają przedstawiciele firmy Asket

Rola biomasy będzie rosła

Rola biomasy będzie rosła? O rynku biomasy agro i potencjale jej wykorzystania w rozmowie z Barbarą Pokrzywą i Romanem Długim z firmy Asket, rozmawia Jolanta Kamińska. Firma Asket działa od 1984 r., przetwórstwem biomasy agro zajmuje się od 2003 r. Śledząc historię przedsiębiorstwa można śmiało zaryzykować tezę, że jesteście państwo pionierami w przetwarzaniu biomasy agro w Polsce? Barbara Pokrzywa (BP): Rzeczywiście, działalność…

czytaj więcej »

Produkcja pelletu z biomasy agro nie jest łatwa

produkcja pelletu

Pelletowanie biomasy agro jest procesem technologicznie trudniejszym niż pelletowanie biomasy leśnej występującej w postaci trocin, wiórów czy zrębków. Produkcja pelletu z biomasy agro Pierwszym problemem jest odpowiednie rozdrobnienie biomasy, występującej w postaci łodyg, liści, łupin itp. Średnica pelletu wynosi zwykle 6, 8, 10 i 12 mm. Doświadczenie wskazuje, że optymalna wielkość cząstek biomasy nie powinna przekraczać połowy średnicy pelletu. Drugim wymogiem pelletowania jest zachowanie…

czytaj więcej »