NIK: Dlaczego nie zwiększamy produkcji energii z biomasy?

NIK

NIK podsumował wykorzystanie biomasy przez wiodących producentów energii elektrycznej. Jest źle. Dostępne dla wytwórców systemy wsparcia nie zapewniały stabilnego rozwoju produkcji energii elektrycznej z biomasy. Głównym instrumentem wspierającym były świadectwa pochodzenia (ŚP). W założeniach, miał to być mechanizm rynkowy, sprzyjający głównie optymalnemu rozwojowi sektora OZE. Z uwagi jednak na dużą nieprzewidywalność wielkości rynku ŚP, a w konsekwencji cen praw majątkowych w…

czytaj więcej »

Sadzą miskantusa na potęgę! Za prawie 4 mln euro!

miskantus

Miskantus to wieloletnia roślin bioenergetyczna. W Wielkiej Brytanii ruszył właśnie projekt, który ma zwiększyć jego sadzenie. Otrzymał ponad 3,3 mln funtów (3,9 mln euro) dofinansowania w ramach drugiej fazy rządowego programu innowacji w zakresie surowców biomasowych. Ma się to przyczynić się do osiągnięcia celów zerowych netto na 2050 rok.   Miskantus z dofinansowaniem Specjalista od miskantusa, firma Terravesta, odniosła sukces w swojej staraniach…

czytaj więcej »

Osady ściekowe i popioły z biomasy poprawią właściwości gleby

Osady ściekowe

Osady ściekowe i popioły z biomasy mogą się przydać? Naukowcy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, opatentowali alternatywę! Alternatywę dla powszechnie stosowanych metod stabilizacji i higienizacji komunalnych osadów ściekowych. W celu ich doglebowego zastosowania, używając jako stabilizatora popiołu lotnego z biomasy. Osady ściekowe są odpadem, który powstaje w procesie oczyszczania ścieków. Odpad ten charakteryzuje się…

czytaj więcej »

Mechaniczne przetwarzanie surowców dla biogazowni

inwestycja biomasowa

Mechaniczne przetwarzanie surowców dla biogazowni? Surowców zawierający włókna? Tak! Przy użyciu prasy KAHL. Kukurydza energetyczna jest najczęściej używanym substratem fermentacyjnym do biogazowni. W ostatnich latach poszukiwano alternatywnych rozwiązań w celu częściowego zastąpienia kukurydzy do produkcji biogazu. Odpady i pozostałości rolnicze, takie jak obornik stały, słoma i inne pozostałości plonów, ale także surowce powstające przy działaniach w celu ochrony krajobrazu oraz zielone…

czytaj więcej »

Biomasa agro kontra gaz w energetyce. Unia zmienia podejście

biomasa agro

Komisja Europejska ogłosiła nowe propozycje taksonomii. Dotyczą włączenia gazu ziemnego i energii jądrowej w energetyce do procedury kwalifikacji tych paliw pierwotnych jako dopuszczonych do finansowania m.in. ze środków publicznych. Zmieniają one podejście do tych dwóch źródeł energii jako „przejściowo zielonych” w porównaniu do wcześniejszych propozycji. Biomasa agro kontra gaz w energetyce Wspomniane propozycje te muszą być jeszcze zaakceptowane przez kraje należące do…

czytaj więcej »