Rusza pomoc dla rolników w związku z COVID-19

pomoc dla rolników

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 właśnie rusza. Wnioski trzeba składać do ARiMR. Przyjmowane będą tylko do 30 września 2020! REKLAMA Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku,…

czytaj więcej »

Ekologiczne rolnictwo bardziej opłacalne niż tradycyjne?

Ekologiczne rolnictwo

Ekologiczne rolnictwo może być bardziej opłacalne niż tradycyjne. Tak wynika z raportu France Stratégie. Dowodzi on opłacalności bardziej przyjaznych dla środowiska gospodarstw. I proponuje przegląd metod przydzielania dotacji, aby zachęcić do zielonej transformacji w rolnictwie. REKLAMA W raporcie stwierdzono, że bardziej ekologiczne gospodarstwa są rentowne zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym. Model „agroekologiczny” (zintegrowane podejście do rolnictwa) jest opłacalny w perspektywie…

czytaj więcej »

Coraz więcej producentów biogazu rolniczego

rejestr wytwórców biogazu

Mamy coraz więcej producentów biogazu z biogazowni rolniczych. W tym roku rejestr wytwórców biogazu prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powiększył się o 6 podmiotów. Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, Dyrektor Generalny KOWR jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru wytwórców biogazu rolniczego. Czyli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania: biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja…

czytaj więcej »

Padł kolejny rekord w produkcji rzepaku

rekord w produkcji rzepaku

Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w I półroczu 2020 roku łącznie 1 524 mln ton rzepaku, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku aż o 158 tys. ton. REKLAMA Produkcja oleju surowego osiągnęła dzięki temu poziom 610 tys. ton, natomiast śruty rzepakowej 855 tys. ton. Kiedy zestawimy najnowsze statystyki łączne Członków PSPO z tymi z…

czytaj więcej »

Pieniądze na zalesianie. Wnioski tylko do końca lipca

Pieniądze na zalesianie. Tylko do 31 lipca 2020 rolnicy dysponujący gruntami słabszej jakości i chcący je zalesić mogą składać wnioski o dofinansowanie. Skorzystają ze wsparcia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. REKLAMA Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać wsparcie. Wsparcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW…

czytaj więcej »