Biogazownik musi być specjalistą od… wszystkiego?

Biogazownik musi być specjalistą od… wszystkiego? Wejście w życie kolejnej nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu ponownie opatrzone jest informacją, że ma ona „ułatwić, uprościć itd...”. Z jakim skutkiem? Pierwsza biogazownia rolnicza w Polsce została oddana do użytku w 2005 r. Wówczas nie było żadnych regulacji  prawnych, dotyczących postępowania z pofermentem. A przepisy unijne, które regulowały to zagadnienie, nie miały  żadnego…

czytaj więcej »

Biogazownia oczyszczalni ścieków Tychy-Urbanowice

Oczyszczalnia ścieków w Tychach-Urbanowicach może poszczycić się 10-letnim doświadczeniem w kofermentacji osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych. Zajmuje się kompleksowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków z terenu miasta. Dodatkowo, od 2006 roku, jest również producentem energii elektrycznej i cieplnej ze  źródeł odnawialnych – ekologicznego paliwa, jakim jest biogaz. Nadwyżki energii elektrycznej i ciepła były  przyczynkiem do inwestycji w Wodny Park Tychy. Oczyszczalnia ścieków…

czytaj więcej »

Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!

Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce! Prawie 120 instalacji produkujących biogaz rolniczy pracuje dziś w Polsce i wszystkie znajdują się na pierwszej na rynku mapie instalacji biogazowych, przygotowanej przez Biomass Media Group. Mapa uwzględnia także katalog operatorów oferujących technologie, urządzenia i komponenty oraz usługi dla sektora biogazowego. Dlatego warto ją poznać! Mapa biogazowni rolniczych obrazuje aktualny stan sektora w kraju. I…

czytaj więcej »

Biogazowy boom? Potrzebujemy stabilnego prawa

Czy czeka nas biogazowy boom? Najpierw potrzebujemy stabilnego prawa - uważa Sylwia Koch-Kopyszko z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Którą w marcu wybrano również do Zarządu European Biogas Association. Jest pani pierwszą osobą w zarządzie EBA reprezentującą polskich biogazowników? Sylwia Koch-Kopyszko: Tak, jestem pierwszą kobietą w zarządzie EBA i pierwszym polskim reprezentantem. Na czym polegają pani zadania w EBA? Sylwia Koch-Kopyszko: Jako członek…

czytaj więcej »

Sieć zagrodowych mikrobiogazowni – to działa!

Wiedza o korzyściach wynikających z wykorzystania biogazowni w sektorze rolniczym jest już w tzw. „kręgach osób zainteresowanych” dość powszechna. Znany jest też ogromny, nominalny potencjał biogazowy w Polsce, który znacząco przewyższa realną dostępność substratów w Niemczech. Uświadomiono nam również, że maksimum korzyści możemy osiągnąć nie przerywając łańcucha żywieniowego, co oznacza, że miejsce kiszonek służących skarmianiu inwentarza powinny zastąpić odpady produkcji rolnej…

czytaj więcej »