Wyniki listopadowych aukcji OZE – kto wybuduje biogazownię?

Urząd Regulacji Energetyki podał wyniki listopadowych aukcji OZE przeprowadzonych 14 listopada - dla biogazowni rolniczych o mocy nie większej niż 1 MW oraz 20 listopada - dla biogazowni rolniczych o mocy większej niż 1 MW. W aukcji przeprowadzonej 14 listopada dla biogazowni rolniczych < 1 MW do wsparcia zakwalifikowało się 29 ofert złożonych przez 23 podmioty. W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji…

czytaj więcej »

Dofinansowanie na budowę biogazowni

Ostatnie lata nie rozpieszczały inwestorów, jeśli chodzi o dofinansowanie na budowę biogazowni. Było kilka konkursów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, ale nie do końca sprawdziły się w kontekście projektów biogazowych. Z jednej strony działania dedykowane odnawialnym źródłom energii w ramach RPO miały niezwykle skromne  budżety. Z drugiej zaś faworyzowały, poprzez konstrukcję wymogów i kryteriów, projekty innego typu. Wyjątkiem na tym tle…

czytaj więcej »

III Kongres Biogazu. Branża spotka się po raz kolejny

III Kongres Biogazu już niedługo! Po raz trzeci branża biogazowa spotka się podczas corocznej konferencji adresowanej do przedstawicieli przemysłu biogazowego z Polski i zagranicy. Tegoroczna edycja odbędzie się 10 – 11 grudnia w Hotelu Ossa k/Rawy Mazowieckiej. Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji. III Kongres Biogazu organizowany przez spółkę Biomass Media Group, wydawcę „Magazynu Biomasa” i „Rynku Biogazu” to dla polskiej branży…

czytaj więcej »

W Rybniku będą mieli energię z gazu składowiskowego

test

Energia z gazu składowiskowego? Na rybnickim składowisku odpadów komunalnych zamontowano instalację produkującą energię elektryczną z  metanu powstającego w procesie rozkładu. Będzie produkowała ok. 4 MWh energii rocznie, czyli tyle, ile potrzebuje  ok. 2 tys. gospodarstw domowych. Na rybnickie składowisko trafia rocznie ok. 30 tys. t odpadów. Powstający z nich gaz, za pośrednictwem studni  odgazowujących, trafiał do atmosfery lub spalany był w…

czytaj więcej »

URE ogłosił wyniki części aukcji OZE

URE ogłosił wyniki pięciu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z nowych instalacji OZE przeprowadzonych w dniach 5-14 listopada. W dniach 5, 6, 7, 13 i 14 listopada br. zgodnie z ogłoszeniami prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 października 2018 r., przeprowadzono pięć aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Pierwsza z nich oznaczona jako „AZ/6/2018” skierowana była do…

czytaj więcej »