O tym, że poferment ma doskonałe właściwości nawozowe, chyba nikogo już nie trzeba przekonywać. Przez pierwsze lata funkcjonowania biogazowni rolniczych był on traktowany przez rolników nieufnie. Jednak dziś zainteresowanie pofermentem rośnie, na co niewątpliwie ma wpływ wzrost cen nawozów sztucznych. Każdy, kto zaczął stosować nawożenie pofermentem, już z niego nie rezygnuje. A do biogazowni zgłaszaj ą się kolejni rolnicy, zainteresowani tym nawozem.

Reklama

O wpływie pofermentu na środowisko pisaliśmy w ubiegłorocznym Raporcie (zob. Biogaz w Polsce 2022 – przyp. red.) w kontekście ograniczania dzięki biogazowniom emisji zanieczyszczeń z rolnictwa.

Zastąpienie nawozów sztucznych masą pofermentacyjną to jeden z istotnych elementów zmniejszania obciążenia środowiska przez produkcję rolną, zwłaszcza zwierzęcą. Zalety pofermentu dostrzegają też ustawodawcy, tworząc nowe przepisy i ułatwiając procedury, regulujące nawozowe wykorzystanie pofermentu.

Zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu

Aktualnie procedowana jest ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Duża część zapisów zawartych w projekcie wprowadza zmiany w ustawie z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 569). Pojawia się tam definicja produktu pofermentacyjnego w następującym brzmieniu: „produkty pofermentacyjne” – przeznaczone do rolniczego wykorzystania płynne lub stałe substancje organiczne powstające w wyniku procesu produkcji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687 oraz z 2023 r. poz. …) wytworzonego z:

  1. biomasy w postaci odchodów zwierzęcych, słomy i innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej lub
  2. innych substratów służących do produkcji biogazu niezagrażających zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. …).”

Następnie w tekście ustawy wprowadzane są zmiany, dzięki którym produkty pofermentacyjne dodane są w każdym zapisie regulującym wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin. W ten sposób produkty pofermentacyjne stają się trzecią grupą preparatów nawozowych (obok nawozów i środków wspomagających uprawę roślin) o równorzędnym statusie prawnym.

Poferment szansą?

Proponowane zmiany wykluczą też obowiązek przeprowadzania procedury uzyskiwania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu pofermentacyjnego, która jest kosztowna i długotrwała. W jej miejsce wprowadza się następujący obowiązek: „Podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w biogazowniach rolniczych, który po raz pierwszy przeznacza na potrzeby własne lub wprowadza do obrotu produkt pofermentacyjny, informuje na piśmie wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu, o zamiarze przeznaczenia na potrzeby własne lub wprowadzania do obrotu tego produktu wraz z podaniem:

  1. nazwy produktu pofermentacyjnego;
  2. imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy oraz siedziby i adresu podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności w biogazowniach rolniczych, który wprowadza do obrotu produkt pofermentacyjny;
  3. daty rozpoczęcia przeznaczenia na potrzeby własne lub wprowadzenia do obrotu produktu pofermentacyjnego;
  4. adresu miejsca, w którym produkt pofermentacyjny został wytworzony;
  5. postaci produktu pofermentacyjnego;
  6. informacji, że produkt pofermentacyjny został wytworzony z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych lub zawiera w swoim składzie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty uboczne;
  7. informacji o substratach, z których produkt pofermentacyjny został wytworzony;
  8. informacji o szacowanej ilości średniorocznie produktu pofermentacyjnego, jaką zamierza przeznaczyć na potrzeby własne lub wprowadzić do obrotu.

Cały artykuł przeczytasz w naszym raporcie. Pobierz za darmo poniżej:

2022 Raport Biogaz w Polsce

Pobierz raport za darmo

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Tekst: dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE