Nowe aukcje OZE po „staremu”. KE pyta: dlaczego?

Rynek OZE znów czekają zawirowania. Nowelizacja ustawy o OZE ma skorygować przepisy w aktualnej wersji ustawy - zwłaszcza te, które dotyczą obliczania pomocy publicznej w systemie aukcyjnym, jednak ogłoszone na przełom września i października aukcje odbędą się wg "starych" zasad. Prace legislacyjne nad nowelą przewidziane są na IV kwartał roku, a Komisja Europejska żąda wyjaśnień. Obecną sytuację na rynku OZE wynikającą…

czytaj więcej »

Nowe wzory wniosków dot. realizacji obowiązków w zakresie świadectw pochodzenia biogazu rolniczego

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o nowych wzorach wniosków dot. realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub uiszczenia opłaty zastępczej za 2017 rok. Prezes URE przypomina o obowiązku wynikającym z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tj. obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia…

czytaj więcej »

Biogaz. Niemieckie technologie na polskim rynku

Biogaz na niemieckiej technologii w Polsce? W Niemczech kończy się biogazowe Eldorado, giganci będą więc szukać nowych możliwości. A to szansa dla nas. Pod względem liczby biogazowni Niemcy z ponad 9 tys. instalacji nie mają sobie w Europie równych. Ich powstanie było możliwe dzięki działaniom tamtejszego rządu, który wysoko dotował najpierw budowę, a później produkcję energii. Stopniowe obcinanie rządowych subsydiów sprawia jednak, że…

czytaj więcej »

Klastry energii, czyli nowe perspektywy dla biogazu

Klastry energii, które będą promowaną przez rząd formą działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii,  będą sprzyjać rozwojowi energetyki rozproszonej. Ministerstwo Energii planuje wybrać pilotażowe klastry energii i przeprowadzić proces ich certyfikacji. Certyfikacja ma umożliwić klastrowi otrzymanie dofinansowania dostępnego zarówno na poziomie centralnym, jak i  regionalnym. Wnioski o dopuszczenie do procesu certyfikacji będą przyjmowane do końca września. Sprawdź również: Należący do klastra energii mogą wnioskować o pieniądze  Biogazownie powinny się zainteresować klastrami energii, dostrzegając w  nich swoją szansę na funkcjonowanie po…

czytaj więcej »

OZE więcej w energii elektrycznej, ale mniej biogazu rolniczego

OZE, czyli odnawialnych źródeł energii dotyczy Rozporządzenie Ministra Energii, jakie wejdzie w życie 30 sierpnia tego roku. Określa ono zmiany wielkości udziału ilościowego odnawialnych źródeł energii w sumie wytworzonej energii elektrycznej. Parametry określone zostały na lata 2018 oraz 2019. W przyszłym, czyli w 2018 roku, wielkość udziału ma wynieść 17,5 proc. Obowiązek dla energii pochodzącej z biogazowni rolniczych określono na poziomie…

czytaj więcej »