Katalog „Dostawców zawodowych sektora biogazowego” także w wersji online

Nowością lipcowego "Rynku Biogazu" będzie katalog "Dostawców zawodowych sektora biogazowego" - zestawienie firm dostarczających technologie dla biogazowni, producentów maszyn, sprzętu i komponentów dla instalacji biogazowych, a także dostawców usług serwisowych, laboratoryjnych, ubezpieczeniowych, finansowych i doradczych. Całoroczny przewodnik będzie dostępny także w wersji online. Elektroniczna wersja "Dostawców zawodowych sektora biogazowego" będzie uzupełnieniem wydania drukowanego i  pozwoli na szybkie znalezienie kontaktu do odpowiedniej…

czytaj więcej »

Na klastry energii 300 mln zł z NFOŚiGW

Na klastry czyli budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 300 mln zł. Wnioski w ramach ogłoszonego naboru unijnego z poddziałania 1.1.1. będzie można składać od 31 lipca do 29 września 2017 r. Dofinansowanie przewidziano dla koordynatorów lub członków klastra energii. 300 mln zł z poddziałania 1.1.1 ma być przeznaczone na…

czytaj więcej »

Jest projekt kolejnej nowelizacji ustawy o OZE. Zmiany wejdą w życie 1 września br.

28 czerwca Ministerstwo Energii opublikowało projekt kolejnej nowelizacji ustawy o OZE. Ma ona wejść w życie 1 września. Nowe zapisy mają przede wszystkim zapewnić zgodność przepisów ustawy z unijnymi regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Ministerstwo Energii odnosząc się do rządowego wsparcia dla OZE (systemu aukcyjnego, który zastępuje system zielonych certyfikatów) deklaruje, że pomoc dla dla OZE będzie przyznawana "w drodze procedury przetargowej…

czytaj więcej »

Ceny certyfikatów biogazowych coraz wyższe

Coraz wyższe ceny certyfikatów biogazowych martwią sprzedawców energii. Utrzymują oni, że ceny są zbyt wysokie. Ceny certyfikatów zielonych spadły do rekordowo niskich poziomów. Na Towarowej Giełdzie Energetycznej Oscylują ostatnio między 20-30 zł/MWh (podczas ostatniego notowania na TGE średnia cena w indeksie OZEX_A wyniosła 27,79 zł/MWh). Z tego sprzedawcy energii się cieszą. Natomiast ceny certyfikatów biogazowych (błękitnych) w ostatnich miesiącach rosły. W…

czytaj więcej »

Zarabiają na tym, co wcześniej truło

Do 2030 roku ma się zwiększyć ilość odpadów przeznaczanych do recyklingu. Zamiast 44 przetworzeniu ma podlegać aż 70 proc. Tak gospodarkę odpadami widzi Parlament Europejski. W Polsce można tego dokonać między innymi poprzez odzysk biogazu z wysypisk. Jedna z blisko stu instalacji do odzysku i przetwarzania gazu wysypiskowego, jakie są w Polsce, działa w Nowym Sączu. W ubiegłym roku komunalna spółka…

czytaj więcej »