Dziesięć najlepszych projektów związanych z ochroną klimatu otrzyma wsparcie w łącznej kwocie 100 000 euro w ramach ogłoszonego ostatnio programu grantowego „E.ON łączy energię dla klimatu”. Szansę mają organizacje non-profit, start-upy, instytucje edukacyjno-naukowe i think tanki.

Reklama

Wystartował międzynarodowy program grantowy „E.ON łączy energię dla klimatu”, który skierowany jest do organizacji non-profit, start-upów, instytucji edukacyjno-naukowych i think tanków, działających w obszarze ochrony środowiska i klimatu lub realizujących projekty społeczne. Założeniem projektu jest, aby podmioty te mogły wykorzystać swoje doświadczenie w projektach proekologicznych. W momencie zgłoszenia interesariusze będą musieli wykazać przynajmniej jedno z takich działań zrealizowanych we wskazanych obszarach tematycznych. W puli jest aż 100 000 euro, które można otrzymać za najlepsze projekty mające bezpośredni wpływ na redukcję emisji CO2 oraz inicjatyw edukacyjnych i aktywizujących społeczności lokalne w obszarze działań na rzecz klimatu. Nabór zgłoszeń do programu potrwa od 29 kwietnia do 3 czerwca 2024.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


E.ON łączy energię dla klimatu

„Międzynarodowy program grantowy >>E.ON łączy energię dla klimatu<< to efekt współpracy Fundacji E.ON w Polsce z jej odpowiednikami w Niemczech i na Słowacji – komentuje Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska i prezes zarządu Fundacji E.ON w Polsce. „Celem programu jest wsparcie najlepszych projektów, które mają bezpośredni wpływ na redukcję emisji CO2. Na dofinansowanie mogą liczyć także inicjatywy edukacyjne i aktywizujące społeczności lokalne w obszarze działań na rzecz klimatu” – dodaje.

Fundacja E.ON w Polsce wyłoni 10 projektów, które najtrafniej wpiszą się w powyższe idee oraz będą wspierać zrównoważony rozwój Warszawy. Wyboru dziewięciu z nich dokona kapituła programu, a jeden trafi do finałowej dziesiątki w wyniku głosowania publiczności. Odbędzie się ono na stronie internetowej organizatora. Łączna pula nagród dla projektów w Polsce to 100 000 euro.

„Wierzymy, że każde działanie na rzecz ochrony środowiska ma znaczenie. Uważamy też, że w walkę o klimat musimy włączyć się wszyscy – nie tylko poszczególni obywatele, ale także samorządy, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowo-badawcze czy też przedsiębiorstwa. Jako fundacja z międzynarodowym doświadczeniem chcemy być siłą napędową pozytywnych zmian na drodze do zrównoważonej i zdrowej przyszłości kolejnych pokoleń” – komentuje Andrzej Modzelewski.

Nabór zgłoszeń w ramach programu „E.ON łączy energię dla klimatu” potrwa do 3 czerwca 2024 roku. Szczegółowe informacje na temat procesu przyjmowania aplikacji, kryteriów wyboru projektów oraz harmonogramu będą dostępne na stronie internetowej programu

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Źródło informacji: E.ON


Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE