Biomasa jako źródło energii staje coraz popularniejsza, ale jej dostępność i ceny są niestabilne, natomiast potrzeby energetyczne stale rosną. Power Maize proponuje coś nowego.

Reklama

Resztki pożniwne, po zbiorze kukurydzy ziarnowej stanowią nawet 50% całego plonu. To niedoceniane źródło biomasy energetycznej, którą można wykorzystać jako nowoczesne paliwo do:

 • bezpośredniego spalania w kotłach biomasowych energetyki zawodowej,
 • małych i średnich kotłów multipaliwowych,
 • pelletowania, i w tej postaci jako pełnowartościowe paliwo,
 • instalacji zgazowania i pyrolizy – uzyskując energię i biowęgiel,
 • jako substrat do biogazowni rolniczych.

Szansa dla rolnictwa – dodatkowe zyski bez zubażania pola

Strategia dwukierunkowego wykorzystania pola, tzn. produkcja ziarna na paszę lub dla przemysłu spożywczego i biomasy energetycznej pozwala na realizację zrównoważonej produkcji energii i wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Power Maize proponuje innowacyjne wykorzystanie resztek pożniwnych kukurydzy.

Potencjał do wykorzystania

Kukurydza, znana z imponującego potencjału plonowania (średnio 8,35 mln ton ziarna w Polsce w 2022 roku), generuje znaczną ilość resztek pożniwnych, stanowiących niemal połowę całej rośliny, co dało ok. 4,175 mln ton w 2022 roku. Badania Power Maize dowiodły, że te „odpady” skrywają w sobie ogromny potencjał energetyczny mając:

 • wyższą kaloryczność niż węgiel brunatny (16,5 MJ/kg vs. 12,5 MJ/kg);
 • niską zawartość siarki (<0,03%), co czyni je idealnym paliwem dla energetyki zawodowej i innych instalacji energetycznych;
 • wysoką zawartość celulozy (do 54%) w rdzeniach kolb – idealną do produkcji bioetanolu.

Jak zebrać biomasę kukurydzianą?

Power Maize opracował technologię wykorzystania pola uprawnego, która nie koliduje z tradycyjną produkcją kukurydzy na ziarno (1,2 mln ha w Polsce w 2023 r.). Rolnik uprawiając kukurydzę ziarnową finalnie zbiera ją kombajnem. Wystarczy podłączyć do niego Power Maize Collector.

Power Maize Collector to opatentowany system zbierający. Działa on na zasadzie przyczepy, ale jest innowacyjną maszyną zbierającą resztki pożniwne. Posiada własny system selekcji, zbioru i rozładunku rdzeni kukurydzy. Ma własne zasilanie. Nie obciąża kombajnu. Rozładunek jest szybki, możliwy nawet równocześnie z wysypem ziarna na odwóz.

Rdzenie kolb – wartościowy odpad

Power Maize dzieli się wynikami długoletnich badań oraz współpracy z naukowcami i praktykami na temat kolb kukurydzy i ich wykorzystania.

Charakterystyka materiału:

 • najwyższa zawartością węgla (47%) spośród wszystkich frakcji resztek pożniwnych;
 • bardzo niska zawartością siarki (<0,03%), co czyni je idealnym paliwem dla elektrowni i innych instalacji energetycznych;
 • wartość opałowa rdzeni kolb w stanie suchym do 17 MJ z kg, a zawartość popiołu ok. 2%;
 • wskaźnik emisyjności CO2 ze spalania rdzeni kolb kukurydzy wynosi jedynie 12-14kg/GJ;
 • (dla porównania przy spalaniu węgla wskaźnik emisji CO2 to ok 250 kg/GJ);
 • wysoka wydajność metanu w procesie fermentacji (209 m3/t sm) – wyższą niż łodygi kukurydzy (185 m3/t suchej masy);
 • krótszy czas rozkładu (HRT) w biogazowni (30 dni vs. 40 dni dla łodyg).

Zastosowanie biomasy kukurydzianej:

Power Maize dostarcza i pomaga uzyskać biomasę agro w postaci rdzeni kolb kukurydzy do wielu zastosowań energetycznych:

 • energetyki zawodowej: spalania w kotłach biomasowych samodzielnie lub we współspalaniu z innymi typami biomasy np. zrębką leśną (przykłady użycia – Polmos, Orlen Energa, i inni); kotłów fluidalnych (przykłady użycia – Termika);
 • produkcji pelletu agro wysokiej jakości – dla energetyki zawodowej, kotłów średniej wielkości (PEC, Orlen Energa)
 • instalacji zgazowania i/lub pyrolizy – wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, dodatkowo biowęgla (cenny skutek uboczny plus dodatkowe dochody z carbon credit)
 • biogazowni: jako efektywny substrat (przechowywanie: zakiszanie rdzeni kolb po zbiorze w silosach elastycznych, co zwiększa ich wydajność metanową o 10-15%).

Power Maize – odkrywany ukrytą moc

Dzięki autorskiej technologii zbioru i kompleksowemu podejściu Power Maize otwiera nowy rozdział w historii kukurydzy. Resztki pożniwne, dawniej traktowane jako odpad, stają się cennym źródłem czystej energii, przynosząc korzyści rolnikom, przemysłowi i całej planecie. Dodatkowy zysk dla rolników to sprzedaż biomasy – rdzeni kolb lub wykorzystanie jej do produkcji biogazu na własne potrzeby. To także:

 • ograniczenie emisji CO2 – zastąpienie paliw kopalnych biomasą;
 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego – dywersyfikacja źródeł energii;
 • wsparcie dla gleby – wykorzystanie pofermentu i/lub biowęgla
 • dodatkowy strumień przychodów – produkcja biowęgla i obrót nim w formie carbon credits.

Power Maize – razem zaróbmy pieniądze i oszczedźmy planetę!

biuro@powercob.com

tel: +48 663 343 196

www.power-maize.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. Sprawdź poniżej:

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE