Debiut błękitnych certyfikatów na TGE

Na TGE doszło do zawarcia pierwszej transakcji tzw. błękitnymi certyfikatami, czyli świadectwami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego. Indeks TGEozebioTP wyniósł 280 zł/MWh. Towarowa Giełda Energii (TGE), w związku z nowelizacją ustawy o OZE , 6 września br. wprowadziła do obrotu na Rynku Praw Majątkowych instrument dla produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego - PMOZE-BIO (tzw. błękitne certyfikaty). 7 września…

czytaj więcej »

Mikroelementy w biogazowni rolniczej

Mikroelementy są coraz częściej stosowanym suplementem przy produkcji biogazu. Czym są, jak działają i jakie są ich rodzaje? Biogazownie rolnicze w Polsce są coraz częściej zasilane odpadami pochodzącymi z przemysłu rolno- -spożywczego. Ta skądinąd korzystna z punktu widzenia ekologii tendencja, pojawiła się wskutek ekonomicznej zapaści rynku OZE i poważnych problemów finansowych biogazowni. Inwestorzy już dawno rozpoczęli poszukiwania tanich źródeł substratu, którymi mogą zastąpić drogą kiszonkę z kukurydzy i efektywnie zasilić swoje instalacje. O ile…

czytaj więcej »

Kondycja niemieckich biogazowni rolniczych

W ubiegłym roku Niemcy zainstalowali niemal dwa razy więcej biogazowni rolniczych, niż zbudowano do tej pory w naszym kraju. Są to jednak instalacje relatywnie o małej mocy. W efekcie zainstalowany w ubiegłym roku łączny potencjał biogazowni rolniczych w Niemczech był najniższy od początku uruchomienia niemieckiego systemu wsparcia dla OZE. Niemieckie stowarzyszenie branży biogazowej Fachverband Biogas  poinformowało, że u naszych zachodnich sąsiadów w…

czytaj więcej »

Biogaz w nowym otoczeniu prawnym – Rynek Biogazu

Nowelizacja ustawy o OZE tworzy nowy impuls do rozwoju sektora biogazowego w Polsce. Co nowe prawo oznacza dla właścicieli istniejących biogazowni rolniczych? Jak będzie wyglądał system wsparcia? Na czym polega innowacyjność polskiego rynku biogazu na tle Europy i jak ją wykorzystać na terenach wiejskich? Te i wiele innych tematów poruszymy we wrześniowym dodatku specjalnym "Rynek Biogazu". Wrześniowy "Rynek Biogazu" to już…

czytaj więcej »

Biogazownie na ratunek polskiej energetyce

Nowelizacja ustawy OZE określa na  nowo zasady wsparcia dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. W opinii ekspertów nowe prawo dla OZE otwiera furtkę do rozwoju przemysłu biogazowego w Polsce. Według noweli największe  wsparcie w systemie aukcji energii z OZE otrzymają  technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Na znaczeniu zyskuje bioenergia, z kolei traci produkcja energii z wiatru i…

czytaj więcej »