Biogaz w nowym otoczeniu prawnym – Rynek Biogazu

Nowelizacja ustawy o OZE tworzy nowy impuls do rozwoju sektora biogazowego w Polsce. Co nowe prawo oznacza dla właścicieli istniejących biogazowni rolniczych? Jak będzie wyglądał system wsparcia? Na czym polega innowacyjność polskiego rynku biogazu na tle Europy i jak ją wykorzystać na terenach wiejskich? Te i wiele innych tematów poruszymy we wrześniowym dodatku specjalnym "Rynek Biogazu". Wrześniowy "Rynek Biogazu" to już…

czytaj więcej »

Biogazownie na ratunek polskiej energetyce

Nowelizacja ustawy OZE określa na  nowo zasady wsparcia dla rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. W opinii ekspertów nowe prawo dla OZE otwiera furtkę do rozwoju przemysłu biogazowego w Polsce. Według noweli największe  wsparcie w systemie aukcji energii z OZE otrzymają  technologie, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Na znaczeniu zyskuje bioenergia, z kolei traci produkcja energii z wiatru i…

czytaj więcej »

Kofermentacja – zwiększenie wydajności biogazowej

W Polsce działa 81 biogazowni rolniczych o łącznej mocy energii elektrycznej na poziomie 87,8 MW. Mając na uwadze niewielką liczbę instalacji, trudno jest mówić o dynamicznym rozwoju rynku biogazowego. Za taki stan rzeczy w dużej mierze odpowiada brak istotnych dofinansowań dla produkcji energii odnawialnej. Obecnie znaczna część biogazowni przynosi straty bądź bilansuje się na poziomie zerowym, nie przynosząc zysków. Rozwiązaniem, które może przynieść zyski dla biogazowni rolniczej jest…

czytaj więcej »

Małe biogazownie w sektorze rolno-spożywczym

Sektor rolno-spożywczy charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na energię i dużą ilością wytwarzanych odpadów organicznych. Efektywność zarządzania energią i odpadami jest kluczowa szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Utylizacja odpadów organicznych w biogazowni może potencjalnie obniżyć koszty zagospodarowania odpadów, a wyprodukowana z biogazu energia elektryczna i cieplna - pokryć zapotrzebowanie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa i w ten sposób sprawić,…

czytaj więcej »

Pellets-Expo & Brykiet-Expo oraz Biogaz-Expo w Bydgoszczy

Zielona energia z roku na rok zwiększa swój udział w krajowym miksie energetycznym. Troska o czyste środowisko oraz rosnące ceny podstawowych nośników energii takich jak olej, gaz czy węgiel coraz częściej skłaniają do zainteresowania się paliwami przyjaźniejszymi dla środowiska i atrakcyjniejszymi ekonomicznie. Zielona energia z pelletu, brykietu oraz biogazu będzie głównym tematem  targów Pellets-Expo & Brykiet-Expo oraz Biogaz-Expo, które odbędą się 16-18 czerwca w Bydgoszczy.…

czytaj więcej »