Program RE – SAVE: edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii

W 2015 roku Unia Europejska rozpoczęła realizację projektu Renewable Energy Sources for Agricultural Vocational Education – RE-SAVE (Źródła energii odnawialnej – w systemie zawodowej edukacji rolniczej), którego celem jest podnoszenie świadomości rolników na temat OZE. Podstawowym efektem projektu będzie interaktywna platforma e-learningowa. Wykorzystanie nowych metod nauczania jako działanie wspomagające tradycyjne metody edukacyjne jest wspierane przez program ERASMUS+. W pierwszej fazie dokonano…

czytaj więcej »

“Magazyn Biomasa” na konferencji biomasowej w Graz

W dniach 18-20 stycznia 2017 r. w austriackim Graz odbędzie się piąta edycja Central European Biomass Conference. To jedna z największych imprez poświęconych tematyce bioenergii na świecie, w której bierze udział ponad 1000 przedstawicieli branży. Celem konferencji w Graz jest integracja środowisk związanych z biomasą i rozmowa na temat możliwości promowania wykorzystania biomasy zarówno wśród odbiorców indywidualnych, jak też w przemyśle.…

czytaj więcej »

Energetyczne wykorzystanie drewna – konferencja w Krakowie

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku w Krakowie odbyła się Konferencja poświęcona energetycznemu wykorzystaniu drewna. Organizatorem Konferencji była Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Człowiek-Środowisko-Ekonomia. W ramach wydarzenia jakim była II Konferencja Naukowa „Drewno – Polskie OZE”, możliwa była wymiana doświadczeń, poglądów i opinii przydatnych w projektowaniu urządzeń grzewczych charakteryzujących się wysoką sprawnością i niskim poziomem emisji zanieczyszczeń, zgodnym z aktualnymi standardami wprowadzanymi…

czytaj więcej »

Organizacje branżowe przeciw współspalaniu biomasy z węglem

Pięć organizacji branżowych podpisało się pod apelem do ministra rozwoju ws. współspalania biomasy w systemie aukcyjnym. Ich przedstawiciele wyrażają w nim obawy o dalszy nadmierny rozwój tej technologii – kosztem pozostałych OZE. Europejski Instytut Miedzi, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Polskie Lobby Przemysłowe imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego wystosowały do  Pana Jerzego Kwiecińskiego,…

czytaj więcej »

URE: aukcje dla instalacji OZE jeszcze w tym roku

Wytwórcy energii z OZE zamierzający przystąpić do przyszłorocznych aukcji powinni przyśpieszyć proces zakładania kont i rejestracji instalacji na Internetowej Platformie Aukcyjnej. Urząd Regulacji Energetyki informuje, że pierwsze aukcje odbędą się jeszcze przed końcem tego roku. Urząd Regulacji Energetyki ogłosił termin przeprowadzenia pierwszych sesji aukcji OZE.Przeprowadzone zostaną 30 grudnia, za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, która zostanie udostępniona Użytkownikom na początku grudnia 2016…

czytaj więcej »