Specyfika polskiego i niemieckiego rynku biogazu

Niemiecki rynek biogazu rolniczego liczy obecnie ponad 9400 pracujących biogazowni. Stanowi on ponad połowę całego rynku europejskiego. Czy jednak rozwiązania wprowadzane u zachodniego sąsiada mogą być wdrożone u nas na poziomie systemowym oraz technologicznym? Wydaje się, że nie. Tym bardziej że i w Niemczech w ostatnim czasie obserwuje się wyhamowanie dynamicznego rozwoju rynku biogazowego. Objęcie przez Niemcy pierwszej pozycji w Europie pod względem liczby instalacji biogazowych było przemyślaną…

czytaj więcej »

Kolorowo dla rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce?

Na koniec czerwca 2016 r. w Polsce uruchomione były 92 biogazownie rolnicze o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 103 MW. Do 2020 r. miało ich powstać 2 tys. zgodnie ze scenariuszami zarysowanymi w przyjętych strategiach energetycznych. Przyjęciu tych dokumentów towarzyszyły nowelizacje ustawy – Prawo energetyczne, gdzie wprowadzono do przepisów: definicję biogazu rolniczego, dzięki czemu instalacje wytwarzające biogaz rolniczy lub energię z biogazu rolniczego zyskały w branży miano biogazowni rolniczych, konieczność uzyskania…

czytaj więcej »

Debiut błękitnych certyfikatów na TGE

Na TGE doszło do zawarcia pierwszej transakcji tzw. błękitnymi certyfikatami, czyli świadectwami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego. Indeks TGEozebioTP wyniósł 280 zł/MWh. Towarowa Giełda Energii (TGE), w związku z nowelizacją ustawy o OZE , 6 września br. wprowadziła do obrotu na Rynku Praw Majątkowych instrument dla produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego - PMOZE-BIO (tzw. błękitne certyfikaty). 7 września…

czytaj więcej »

Mikroelementy w biogazowni rolniczej

Mikroelementy są coraz częściej stosowanym suplementem przy produkcji biogazu. Czym są, jak działają i jakie są ich rodzaje? Biogazownie rolnicze w Polsce są coraz częściej zasilane odpadami pochodzącymi z przemysłu rolno- -spożywczego. Ta skądinąd korzystna z punktu widzenia ekologii tendencja, pojawiła się wskutek ekonomicznej zapaści rynku OZE i poważnych problemów finansowych biogazowni. Inwestorzy już dawno rozpoczęli poszukiwania tanich źródeł substratu, którymi mogą zastąpić drogą kiszonkę z kukurydzy i efektywnie zasilić swoje instalacje. O ile…

czytaj więcej »

Kondycja niemieckich biogazowni rolniczych

W ubiegłym roku Niemcy zainstalowali niemal dwa razy więcej biogazowni rolniczych, niż zbudowano do tej pory w naszym kraju. Są to jednak instalacje relatywnie o małej mocy. W efekcie zainstalowany w ubiegłym roku łączny potencjał biogazowni rolniczych w Niemczech był najniższy od początku uruchomienia niemieckiego systemu wsparcia dla OZE. Niemieckie stowarzyszenie branży biogazowej Fachverband Biogas  poinformowało, że u naszych zachodnich sąsiadów w…

czytaj więcej »