POWERPOL 2019 za nami. Jak było na kongresie?

W dniach 14-15 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyła się XIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL 2019. Poświęcono ją omówieniu perspektyw rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do najbliższych lat, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

Podczas kongresu odbyło się sześć paneli dyskusyjnych. Podejmowały tematykę: zmian w polskim sektorze energetycznym z perspektywy rządu i przedsiębiorstw, potencjału rynku ciepła i implikacji programu „Czyste powietrze”. Omawiano też polski rynek energii i gazu, innowacje w obszarze wytwarzania, sieci i dystrybucji, paliw alternatywnych oraz elektromobilności.

Debata inauguracyjna zatytułowana została „Co się wydarzy w energetyce w 2019 roku – perspektywa rządu i przedsiębiorstw”. Dyskusja rozpoczęła się od rozważań nad problematyką polskiej racji stanu w kontekście globalnych trendów w energetyce.

To istotne z punktu widzenia kształtu mixu energetycznego po 2020 roku. Przede wszystkim od udziału w nim węgla, gazu, OZE i energii jądrowej. Następnie goście starali się zidentyfikować główne wyzwania, przed jakimi staną w 2019 roku przedsiębiorcy oraz rząd.

Kolejnym tematem, jaki omawiano podczas dyskusji, był program „Czyste powietrze” oraz jego wpływ na polską gospodarkę. Zastanawiano się także nad problematyką efektywności energetycznej dla samorządów i przedsiębiorstw w programach krajowych.

Po debacie inauguracyjnej dyskusja została podzielona na dwie równolegle trwające sesje. W ramach Sesji I odbyły się panele pt.: „Potencjał rynku ciepła i implikacje programu „Czyste powietrze” oraz „Polski rynek energii i gazu”, zaś w ramach Sesji II dyskusje odbyły się w ramach paneli: „Horyzont 2050: Innowacje w obszarze wytwarzania, sieci, dystrybucji” i „Paliwo alternatywne – pod jakimi warunkami? Wstęp do gospodarki w obiegu zamkniętym”, „Priorytet elektromobilność”.

W drugim dniu Kongresu odbyła się wycieczka techniczna do Elektrociepłowni Siekierki. To największa polska elektrociepłownia oraz druga co do wielkości w Europie. Podczas wycieczki uczestnicy mogli zobaczyć najważniejsze elementy procesu produkcyjnego ciepła i energii elektrycznej.

 

This post is also available in: pl