Żywność pod lupą

bezpieczeństwo żywności

Wzrost świadomości postaw konsumenckich, który jeszcze bardziej przyspieszył z powodu pandemii, spowodował, że coraz większą rolę odgrywa jakość i bezpieczeństwo spożywanej żywności na całym świecie. Globalizacja, złożone łańcuchy dostaw, rygorystyczne przepisy, dynamicznie rozwijający się handel elektroniczny oraz wzrost znaczenia aplikacji mobilnych – to wszystko zmusza przemysł spożywczy do rozwoju i dostarczania dokładnych i przejrzystych informacji o produktach w całym łańcuchu…

czytaj więcej »

Metanol z biometanu jako nośnik wodoru i surowiec do paliw

Metanol z biometanu

Jednym z możliwych realnych sposobów zmniejszenia emisji CO2 jest wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego. Podstawowym jednak warunkiem jest jego niska cena i dobrze opanowana technologia produkcji. I tu pojawia się szansa na wykorzystanie metanolu z biometanu. Metanol z biometanu Jednym z ważniejszych problemów związanych z wykorzystaniem wodoru jest jego magazynowanie. Obiecującymi nośnikami wodoru są węglowodory i woda. Jednak metanol wydaje się być…

czytaj więcej »

UOKiK skontrolował kotły. Które nie nadają się do użytku?

UOKIK skontrolował kotły

Zbliżają się chłody. Kto może korzysta z dofinansowań i wymienia kotły na nowe, lepsze, nowocześniejsze. Po ostatnich mrozach prezes UOKiK zweryfikował, czy dostępne na rynku kotły na paliwo stałe spełniają wymagania określone w przepisach. Do wiosny 2021 r. wyeliminowano ponad 7,2 tys. ofert internetowych, a ponad 170 przedsiębiorców podjęło dobrowolne działania naprawcze. Taki był efekt pracy ekspertów UOKiK oraz Inspekcji…

czytaj więcej »

Nowa inwestycja biomasowa – EC Łąkowa w Grudziądzu

inwestycja biomasowa

Jest zielone światło dla nowej inwestycji biomasowej. Projekt budowy biomasowej jednostki kogeneracyjnej w elektrociepłowni Łąkowa w Grudziądzu zostanie zrealizowany przez spółkę OPEC-INEKO z Grupy OPEC GRUDZIĄDZ. Dofinansowanie z NFOŚiGW Jak informuje spółka OPEC-INEKO z Grupy OPEC GRUDZIĄDZ,  projekt: „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę biomasowej jednostki kotłowej w EC Łąkowa w Grudziądzu” uzyskał pozytywną ocenę. Została mu także przyznana dotacja i pożyczka z…

czytaj więcej »

Nowe władze UPEBI – nowa polityka branży?

Nowe władze UPEBI

Z Arturem Zawiszą, nowo wybranym prezesem zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI), rozmawia Beata Klimczak. Co było przyczyną zmian w zarządzie UPEBI, stowarzyszeniu, które funkcjonuje od 2012 roku? Artur Zawisza: Wybór nowego zarządu UPEBI podczas sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków wynikał z faktu, iż upłynęła jego aż 5-letnia kadencja (2016-21). Walne Zgromadzenie Członków poszerzyło skład zarządu z trzech do pięciu osób,…

czytaj więcej »