Metanol z biometanu jako nośnik wodoru i surowiec do paliw

Metanol z biometanu

Jednym z możliwych realnych sposobów zmniejszenia emisji CO2 jest wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego. Podstawowym jednak warunkiem jest jego niska cena i dobrze opanowana technologia produkcji. I tu pojawia się szansa na wykorzystanie metanolu z biometanu. Metanol z biometanu Jednym z ważniejszych problemów związanych z wykorzystaniem wodoru jest jego magazynowanie. Obiecującymi nośnikami wodoru są węglowodory i woda. Jednak metanol wydaje się być…

czytaj więcej »

Nowe władze UPEBI – nowa polityka branży?

Nowe władze UPEBI

Z Arturem Zawiszą, nowo wybranym prezesem zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI), rozmawia Beata Klimczak. Co było przyczyną zmian w zarządzie UPEBI, stowarzyszeniu, które funkcjonuje od 2012 roku? Artur Zawisza: Wybór nowego zarządu UPEBI podczas sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków wynikał z faktu, iż upłynęła jego aż 5-letnia kadencja (2016-21). Walne Zgromadzenie Członków poszerzyło skład zarządu z trzech do pięciu osób,…

czytaj więcej »

Mechaniczne przetwarzanie surowców dla biogazowni

Mechaniczne przetwarzanie surowców zawierających włókna dla biogazowni przy użyciu prasy KAHL. Kukurydza energetyczna jest najczęściej używanym substratem fermentacyjnym do biogazowni. W ostatnich latach poszukiwano alternatywnych rozwiązań w celu częściowego zastąpienia kukurydzy do produkcji biogazu. Odpady i pozostałości rolnicze, takie jak obornik stały, słoma i inne pozostałości plonów, ale także surowce powstające przy działaniach w celu ochrony krajobrazu oraz zielone ścinki z…

czytaj więcej »

Czarna lista producentów pelletu. Fałszerstw jest coraz więcej

Czarna lista producentów pelletu

Coraz częściej odnotowuje się przypadki nadużyć i zafałszowań w branży pelletu drzewnego. Efektem tego jest stworzenie tzw. czarnej listy producentów. Powstała ona nie tylko w trosce o dobre imię uczciwych producentów, ale  przede wszystkim o bezpieczeństwo użytkowników urządzeń na pellet. Sprawdź koniecznie: Pellet drzewny w Polsce: To pierwszy taki raport na rynku! W komunikatach Europejskiej Rady ds. Pelletu (EPC) podnosi się kwestie…

czytaj więcej »

Bezpieczeństwo eksploatacji dzięki olejom Shell Mysella

Shell Mysella

Zapotrzebowanie na rozproszone źródła energii stale rośnie, a jednym z efektów tej tendencji jest rozwój energetyki opartej o stacjonarne silniki gazowe. Wobec powszechnych problemów z dostępnością substratów do procesu fermentacji, co skutkuje zmienną jakością agresywnego w swojej naturze gazu, olej smarujący silnik pracuje w coraz bardziej ekstremalnych warunkach. Z kolei coraz większe rozproszenie źródeł wytwarzania wymaga wydłużania interwałów wymiany oleju i…

czytaj więcej »