Wymiana kotła węglowego na pelletowy w budynkach gminnych

Wymiana kotła węglowego

Odejście od trujących kotłowni węglowych w budynkach gminnych jest niezbędne, aby zapewnić czyste powietrze w okolicy. To także najlepszy przykład dla mieszkańców gminy, aby zainicjować wymianę kotłów w domach. I rozpocząć docieplanie domów i świadomie dbać o powietrze w sąsiedztwie. Jednak to nie wszystkie korzyści. Jest ich o wiele więcej. Ogrzewanie na pellet to oszczędności w ogrzewaniu. Koszty ogrzewania nim są…

czytaj więcej »

Problemy inwestorów na drodze do własnej biogazowni

Z satysfakcją obserwujemy dynamiczny rozwój projektów biogazowni rolniczych, mogących przetwarzać lokalnie wytwarzane odpady, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności gospodarowania zasobami. Jednak na drodze do budowy biogazowni rolniczej inwestora czekać może wiele niespodzianek, zwłaszcza natury formalnej. Z całą pewnością rozwój instalacji biogazowych wpisuje się w projekt realizacji celu OZE wyznaczony na rok 2020. Biogazownie rolnicze stają…

czytaj więcej »

Czystość i porządek w gminach wyzwaniem dla samorządów

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 6 września 2019 r., dalej jako: „nowela ucpg”, niesie za sobą daleko idące zmiany normatywne, które z całą pewnością mocno odbiją się na funkcjonowaniu gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. W dwóch kolejnych numerach „Zielonej Gminy” przybliżymy…

czytaj więcej »

Ekologiczna kotłownia w ekologicznym przedsiębiorstwie

Ekologiczna kotłownia

W 2018 r. w nowoczesnej siedzibie i zakładzie produkcyjnym firmy KONSBUD uruchomiono ekologiczną kotłownię na pellet drzewny. Źródłem ciepła jest kocioł polskiego producenta PPH KOSTRZEWA sp.j. model KOSTRZEWA EEI PELLETS 100 KW. Firma KONSBUD uzyskała wsparcie finansowe dla inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Na długo przed wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. Dyrektywy 2009/125/WE „Ecodesign” inwestor…

czytaj więcej »

OZE wygrywa w Polsce z atomem. Przynajmniej w raporcie

OZE wygrywa w Polsce

OZE wygrywa w Polsce z atomem. Budowę elektrowni jądrowej w naszym kraju zaakceptuje zaledwie co 3. Polak i najlepiej, gdyby znajdowała się ona w odległości większej niż 300 km od jego domu. OZE wygrywa w Polsce Akceptowane przez polskie społeczeństwo są elektrownie słoneczne, wiatrowe oraz wodne, natomiast te konwencjonalne budzą największe kontrowersje – wynika z najnowszego raportu BioStat. Bardzo pokrzepiające jest przyzwolenie dla…

czytaj więcej »