Biogaz w oczyszczalniach ścieków. Jak to dzisiaj wygląda?

Biogaz w oczyszczalniach ścieków

Mimo, iż gospodarka biogazowa w oczyszczalniach ścieków (OŚ) oferuje szereg pozytywnych efektów o wymiarze środowiskowym, energetycznym oraz ekonomicznym, Polska wydaje się nie w pełni wykorzystywać ten potencjał. Jakie są korzyści z produkcji biogazu w OŚ i czego potrzeba, aby rozwinąć krajowe biogazownie oczyszczalniane? REKLAMA Biogaz w oczyszczalniach ścieków Biogaz w oczyszczalniach ścieków a gospodarka o obiegu zamkniętym Osady ściekowe (pozostałość procesu biologicznego oczyszczania…

czytaj więcej »

Mikro i małe biogazownie rolnicze w Polsce to szansa!

Mikro i małe biogazownie

Osiągnięcie neutralności klimatycznej – głównego celu Zielonego Ładu – wymaga takiej przebudowy gospodarki, która pozwoli do 2050 roku zredukować w Europie emisję gazów cieplarnianych do poziomu tzw. zero netto. Realizacja tego celu wymagać  będzie zwiększenia udziału OZE, w tym biogazowni oraz ograniczenia tempa wzrostu zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym wprowadzeniu ostrzejszych regulacji dotyczących emisji z sektorów przemysłu, transportu i rolnictwa. REKLAMA Mikro…

czytaj więcej »

Biogaz tworzy bardzo silny związek z lokalną społecznością

biogaz

Biogaz, ze względu na sposób jego wytwarzania i zagospodarowania, tworzy bardzo silny związek z lokalną społecznością. Spośród wszystkich źródeł OZE to właśnie biogaz ma największy potencjał w zakresie współpracy z samorządami i społeczeństwem. REKLAMA Instalacja biogazowa może stać się ważnym elementem infrastruktury. Biogazownie w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa środowiskowego poprzez utylizację metanu wydobywającego się na składowiskach odpadów czy wspomaganie…

czytaj więcej »

Kogeneracja biomasowa (CHP) – stabilna energia na długie lata

Kogeneracja biomasowa firmy Engineer One

Unia Europejska od kilku lat promuje zarówno efektywność energetyczną, systematyczne redukcje zanieczyszczeń do środowiska, jak również racjonalne gospodarowanie zasobami. Nie sposób wyliczyć strategii, z których najbardziej dotkliwą jest Dyrektywa MCP (2015/2193). Dla wielu przedsiębiorstw rozwiązaniem może być modernizacja w kierunku kogeneracji. REKLAMA Kogeneracja biomasowa (CHP) Dyrektywa MCP (2015/2193) nakłada na średniej wielkości źródła węglowe, których mamy w kraju zgoła najwięcej, szczególnie wyśrubowane normy…

czytaj więcej »

Browary w Żywcu i Warce produkują nie tylko piwo!

Browary w Żywcu i Warce produkują nie tylko piwo, ale także biogaz. Wykorzystywany jest on na potrzeby zakładów. REKLAMA Zasady gospodarki cyrkularnej w zakładach produkcyjnych to w dzisiejszej dobie norma. W wielu firmach stanowi ona bowiem podobnej miary powód do dumy, jak efekty produkcji głównej. Grupa Żywiec otrzymała ostatnio wyróżnienie za wdrożenie „Programu LNG Trucks” za wprowadzenie ciężarówek na gaz LNG. Jednak…

czytaj więcej »