Będą kary dla handlowców za zmarnowanie żywności

Kara za zmarnowanie żywności

Kara za zmarnowanie żywności dla handlowców? A dokładnie 100 zł kary za każdą tonę zmarnowanych produktów – tak zakłada projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

W Polsce na wysypiska co roku trafia ok. 9 mln ton jedzenia. Ustawa ma to zjawisko ograniczyć do minimum. Prawdopodobnie wejdzie w życie jeszcze w tym roku, może nawet jeszcze przed październikowymi wyborami. Podczas obrad sejmowej komisji dyskutowano przede wszystkim o kwestiach finansowych. Polska Izba Handlu chciała, by nowe przepisy objęły tylko największe sklepy.

– W przypadku małych i średnich firm handlowych w Polsce dysponujących sklepami wielkości rzędu do 400 – 500 m2 wprowadzenie rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy, czyli dodatkowych opłat i obowiązków administracyjnych stanowić będzie obciążenie kosztowe i organizacyjne. Będzie to wpływać na ich rentowność, która już oscyluje wokół 1%. W realiach wzrostu kosztów wynagrodzeń, energii czy walki konkurencyjnej z dyskontami wykorzystującymi wspierającą ich postawę producentów pogorszy się możliwość konkurowania z zagranicznymi sieciami dyskontów – mówi Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu.

Dyrektor PIH dodał także, że wiele niedużych sklepów znajduje się w miejscowościach, gdzie możliwość przekazania żywności lokalnie jest bardzo ograniczona. Zatem do wspomnianych już kosztów dochodzą koszty transportu i logistyki, które także będą obciążały najmniejsze placówki handlowe.


Sprawdź również: Odpady żywnościowe – źródło biomasy energetycznej


Właściciele supermarketów, by opłatę z 10 groszy za kilogram marnowanej żywności umniejszyć do 5 groszy. Posłowie jednak nie zgodzili się na to, a kompromisem jest wprowadzenie tzw. okresu przejściowego. Przez dwa lata od wejścia w życie ustawy jej rygorami objęte będą sklepy od 400 metrów kwadratowych w górę, a rok później pułap zostanie obniżony do pow.250 m2.

Według Banków Żywności w Polsce marnuje się co roku 9 mln ton żywności. Przynajmniej duża część z niej mogłaby być wykorzystana. Ustawa regulować będzie także, oprócz działań handlowców (przekazywanie żywności, umowy z organizacjami, kampanie edukacyjne) , także działania organizacji społecznych, na rzecz których będą wpłacać opłaty właściciele sklepów. Organizacje te będą mogły wydać na swoje działania administracyjne nie więcej niż 20 proc. uzyskanej kwoty.

Jeśli natomiast dany sklep nie podpisze umowy dotyczącej przekazania żywności z żadną lokalną organizacją społeczną to będzie zobowiązany opłatę wpłacać na konto wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

Kara za zmarnowanie żywności

Sprzedawca żywności jest obowiązany do zawarcia umowy w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności z organizacją pozarządową dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego, w tym określone w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, a nieprzeznaczonej do sprzedaży.

W szczególności ze względu na wady wyglądu tej żywności albo jej opakowań, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo! Sprawdź poniżej:

Tekst: Beata Klimczak
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski