Oczyszczalnia ścieków w Łodzi produkuje biogaz

Oczyszczalnia ścieków w Łodzi produkuje biogaz. Z powodzeniem. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi to jedna z największych oczyszczalni w Polsce. Wraz ze strefą ochronną zajmuje powierzchnię 366 ha. Na terenie GOŚ znajduje się zasilana biogazem elektrociepłownia o mocy elektrycznej 2,7 MW i 3,5 MW mocy cieplnej. - Działania proekologiczne są w dzisiejszych czasach koniecznością, z którą wszyscy musimy się zmierzyć. Aby…

czytaj więcej »

Region skandynawski musi zwiększyć wskaźniki recyklingu

Region skandynawski musi zwiększyć wskaźniki recyklingu, aby zrealizować zmienione cele recyklingu Unii Europejskiej. To wynik raportu zleconego przez Nordic Working Grupa ds. gospodarki o obiegu zamkniętym oraz szwedzką agencję ochrony środowiska. Już dzisiaj region skandynawski to jeden z najbardziej rozwiniętych i dojrzałych systemów gospodarki odpadami w Europie. Do osiągnięcia nowego celu UE, tj. 65% do 2035 r., wymagany jest wzrost o 16-32…

czytaj więcej »

Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków

Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków jest możliwa? Dyskusje na ten temat trwają od lat. I jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stuprocentowy poziom samowystarczalności? Oczyszczalnia ścieków w Dziarnach koło Iławy udowadnia, że jest to możliwe. Projekt oczyszczalni ścieków powstał pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Zgodnie z opracowanymi w roku 1977 założeniami do projektu, oczyszczalnia została zlokalizowana w odległości ok. 2,5 km…

czytaj więcej »

Inteligentne pojemniki na śmieci. Mają szansę się przyjąć?

Inteligentne pojemniki na śmieci

Inteligentne pojemniki na śmieci? Naukowcy Politechniki Gdańskiej wspólnie z gminą Kępice tworzą innowacyjny system selektywnej zbiórki odpadów. W ramach inteligentnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) na terenie tej gminy pojawią się m.in. podziemne zbiorniki na śmieci wyposażone w elektroniczny system identyfikacji użytkownika. Projekt wart jest ok. 1,6 mln zł. – Projekt jest odpowiedzią na konieczność spełnienia wymagań Unii Europejskiej. Dotyczą uzyskania w gminach…

czytaj więcej »