I Konferencja “Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie”, 11-12 marca, Hotel Arłamów

> Stoisz przed koniecznością modernizacji instalacji ciepłowniczej? > Zastanawiasz się nad wyborem paliwa? > Szukasz dostawców biomasy lub RDF? > Chcesz uzyskać wiedzę na temat możliwości finansowania źródeł ciepła?

Jeśli tak, zapraszamy na I Konferencję „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie”, która 11 i 12 marca 2019 r. odbędzie się w Hotelu Arłamów, gdzie po raz pierwszy w Polsce uruchomiono instalację trójgeneracyjną zasilaną biomasą!

DLACZEGO WARTO?

Rynek energii cieplnej stoi przed dużymi wyzwaniami związanymi z szeregiem nowych regulacji, m.in. pakietem zimowym, dyrektywą MCP, dyrektywą OZE i efektywności energetycznej czy nowym systemem wsparcia dla kogeneracji.

Wiele z istniejących sieci ciepłowniczych wymaga gruntownej modernizacji. Duża część przedsiębiorstw ciepłowniczych stoi przed wyborem technologii, która dzięki zastosowaniu kogeneracji umożliwi im osiągnięcie statusu efektywnego źródła energii.

CO JEŚLI NIE WĘGIEL?

W sektorze ciepłowniczym zmienia się stopniowo struktura paliw – część podmiotów zdecydowała się na odnawialne źródła energii, wiele PEC-ów i MPEC-ów zastanawiając się nad najbardziej korzystnym dla nich rozwiązaniem bierze pod uwagę modernizację instalacji pod kątem spalania biomasy lub innych paliw alternatywnych, w tym RDF (Refuse Derived Fuel).

Odpowiedzią na powyższe zmiany jest I Konferencja „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie” organizowana 11 – 12 marca przez Biomass Media Group Sp. z o.o., wydawcę „Magazynu Biomasa”. Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorstw ciepłowniczych, przedstawicieli samorządowych, producentów i dostawców biomasy oraz paliw alternatywnych, dostawców technologii do instalacji ciepłowniczych.

Celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystujących biomasę lub paliwa alternatywne w ciepłownictwie, przedstawienie scenariusza modernizacji instalacji z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań, a także omówienie aktualnych regulacji prawnych. Podczas wydarzenia poruszone zostaną kwestię związane z dostępnością i jakością surowca, cenami biomasy i paliw alternatywnych oraz polityką kontraktacji dostaw surowca.

Spotkanie będzie łączyło w sobie sprawdzoną formułę wiedza + biznes umożliwiając uczestnikom nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

DZIĘKI UCZESTNICTWU W KONFERENCJI ZYSKAJĄ PAŃSTWO:

– aktualną wiedzę na temat zmian na rynku energii cieplnej,

– optymalny scenariusz przeprowadzenia modernizacji instalacji cieplnej,

– dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych,

– możliwość spotkania z dostawcami biomasy i paliw alternatywnych do ciepłowni,

RAMY PROGRAMOWE KONFERENCJI*

11 marca 2019 r.

Sesja I – Transformacja rynku energii cieplnej

– efektywny system ciepłowniczy – regulacje prawne,

– przedsiębiorstwa ciepłownicze a program „Czyste Powietrze”,

– nowy system wsparcia dla kogeneracji

– najważniejsze wyzwania i problemy sektora ciepłowniczego w Polsce

Sesja II – Modernizacja instalacji

– wybór optymalnej technologii i paliwa dla instalacji

– uzyskanie finansowania na modernizację – środki krajowe i unijne

Sesja III – Rynek biomasy i paliw alternatywnych

– ceny i dostępność surowca oraz polityka kontraktacji dostaw

– biomasa czy RDF – które paliwo wybrać?

– jakość biomasy oraz parametry biomasy zrównoważonej

Sesja IV – Wybór technologii

– dobór kotła do instalacji

– systemy transportu magazynowania i podawania paliwa do instalacji

– kogeneracja biomasowa – przykłady funkcjonujących instalacji

– spalanie RDF – przykłady funkcjonujących instalacji

Panel dyskusyjny podsumowujący konferencję

12 marca 2019 r.

Zwiedzanie instalacji trójgeneracji biomasowej w Hotelu Arłamów.

Kontakt w sprawie konferencji:

Jolanta Kamińska, „Magazyn Biomasa”

tel. 790 439 216, j. kaminska@magazynbiomasa.pl

*Program wydarzenia może ulec zmianie